Verksamhetsberättelse för Gutebälgarna år 2011

 

 Foto: Gun Stengård

 

 

 

Inledning

 

Redan från början vill vi poängtera vilket nöje det är att se tillbaka på det gångna verksamhetsåret (det 37:e), då det bör vara ett av föreningens mest aktiva sedan starten år 1974. Något som inte vill säga lite då vi de senaste 15 åren stadigt haft mellan tjugo och trettio framträdanden per år och alltid varit flitiga med våra repetitioner.

 

Vårt kontinuerliga samarbete med Visby Folkdansgille och Gotländska Folkdansringen har under året fortsatt i oförminskad skala.

Vi är även en av alla de grupper som utövar kulturell fortbildning i enlighet med de riktlinjer studieförbundet Kulturens bildningsverksamhet (där Uno Nährström deltagit i styrelsemöten i Stockholm) stipulerar.

 

Vi kan konstatera att vår dragspelsgala första helgen i februari månad har blivit en tradition, liksom en publikdragare, med mellan

två- och trehundra besökare per gång.

 

Resorna till Bornholm (med Gotländska Folkdansringen), Vimmerby Dragspelsträff och den till Ljusdal med VFG liksom midsommarveckan och dragspelsgalan den 5:e februari var några av årets höjdpunkter.

 

Vi har haft 40 egna repetitioner och 39 med gillet, alltså sammantaget 79 sammankomster. Lägg där till ett tiotal med onsdagsgruppen och Gotländska Folkdansringen sammantaget.  I och med vår träningsflit har vi kunnat förnya och utveckla vår repertoar betydligt, mycket tack vare vår duktiga arrangör Uno Nährström. Vi har också vågat oss på att beställa ett arrangemang av Göran Altéus på dennes ”Galopp på Ekeskogs”.

 

Vi har haft två protokollförda föreningsmöten tisdagen den 18 januari och 1 november. Dock inte något styrelsemöte.

 

Föreningens funktionärer 2011:

 

Uno Nährström                             ordförande

Marianne Norrby                           kassör

Fredrik Lönngren                          sekreterare

Göte Niklasson                             styrelsesuppleant

Britt Ekström                                styrelsesuppleant

Lennart Torndahl                          revisor

Lisbet Östberg                              revisor

Uno Nährström                             ordinarie spelledare

Gerd Ahlgren                                vice spelledare

Fredrik Lönngren                          PR-ombud

 

Engagemang:

 

Nedan följer våra framträdanden och andra aktiviteter i kronologisk ordning uppdelat per månad och i slutet en summering (egna, med VFG och folkdansringen tillsammans) av desamma. Som bilagor finner Ni referatet från dragspelsgalan och reseberättelserna.

 

Januari:

 

Lördagen den 6/1 deltog delar av klubben i Gotlands Spelmansförbunds traditionella After Helg spel och dansträff i Halla bygdegård.

Ett minst sagt uppskattat evenemang i vintermörkret.

 

Måndagen den 10:e startade Visby Folkdansgille sin vårtermin.

 

Tisdagen den 11:e startade vi vår egen.

 

Februari:

 

Torsdagen den 3:e höll vi en extra repetition inför den kommande galan.

 

Lördagen den 5:e var det dags för vår 5:e dragspelsgala, mycket lyckad med närmare trehundra i publiken. Lennart ”Nenne” Adolfsson, Bengan och Eva Jansson samt David Andersson och Anna Berge var mycket uppskattade gästartister.

 

Fredagen den 25:e Delar av klubben underhöll vid VFG´s årsmöte.

 

Mars:

 

Torsdagen den 3:e gjorde vi ett framträdande på ett fullsatt Kupan (Röda korsets aktivitetslokal) i Visby. Vilket bör betyda en publik på 50-60 personer.

 

Tisdagen den 8:e höll vi vårt årsmöte i Gotlandsmusikens lokaler (fikarummet) i Vibble.

 

Fredagen den 18:e var delar av klubben engagerad vid Gotländska Folkdansringens årsmöte i Follingbo bygdegård.

 

April:

 

Måndagen den 25:e (Annandag påsk) höll VFG en träningsdag i Follingbo bygdegård, inför sommarens uppvisningar.

 

Onsdagen 27:e var vi för första gången denna vår engagerade vid onsdagsgruppens repetition i Roma bygdegård.

 

Maj:

 

Onsdagen den 4:e gjorde onsdagsgruppen en uppvisning i Björkegården där Röda korset höll i en sopplunch. Vi framförde några egna låtar.

 

Fredagen den 6:e träffades vi för jam tillsammans med Nenne (Lennart Adolfsson) hemma hos Marianne Norrby i Slite. Vi charmerades alla av Nennes och Camillas King Charles Cavalier Spaniel hundar.

 

Söndagen den 8:e deltog vi vid Spelträffen på Duss i Bro, som alltid arrangerad av Uno Nährström och Karl-Olof Stengård. Nenne var mycket uppskattad gästartist här.

 

Torsdagen den 12:e höll Gotländska Folkdansringen sin första repetition med levande musik i Roma bygdegård.

 

Juni:

 

Måndagen den 6:e hade VFG två uppvisningar i och med nationaldagsfirandet, först i Almedalen under eftermiddagen och sedan på Vibble gård under kvällen.

 

Torsdagen den 9:e till måndagen den 13:e deltog Gotländska Folkdansringen i Bornholms Folkdansfestival, en mycket trevlig resa. Här gjorde vi tio framträdanden tillsammans med dansarna. Vi fick tillfälle att spela till dans tillsammans med andra tillresta musikanter. Främst minns vi några mycket duktiga norska musikanter, nämligen Irene Helleland (Bass) og Agnes Varhaug Siqveland (Trekkspel). Båda från Varhaug i Norge och spelar i Jaerbelgen.no trekkspels-klubb. Vi träffade också lag som besökt oss några år tidigare i samband med Gotlands Folkdansfestival. 

 

Söndagen den 19:e firade Lasse Norrby sin jämna årsdag (70 år ung) i sommarhemmet i Kräklingbo. VFG uppvaktade.

 

Måndagen den 20:e

Den intensiva midsommarveckan (en annan av sommarens höjdpunkter) inleddes med att VFG gjorde en uppvisning för passagerarna på ett kryssningsfartyg i Visby Hamn. Det kalla vädret påminde mer om en sen höstdag än om en i juni.

 

Traditionsenligt höll VFG sin dansövning på Paviljongsplan denna dag.

 

Tisdagen den 21:a hade VFG två uppvisningar, först på Åkermanska huset och sedan Gråbo dagcentral.

 

Onsdagen den 22:a var det uppvisning på Roma äldreboende och Syrengården.

 

Fredagen den 24:e midsommaraftonen inleddes traditionsenligt med sillfrukost, denna gång i Vita Huset (IOGT´s lokal på Ekmansgatan). Mätta och belåtna gick vi igenom dansprogrammet.

 

Under förmiddagen hann vi med framträdanden på Gotlands Sjukhem och äldreboendet Pjäsen. Klockan 12.30 punktligt avgick Majatåget (med oss musikanter på en släpvagn längst fram) från Södertorg. Publik anslöt till dansarna i hundratal längs vägen.

 

På Paviljongsplan ansvarade VFG för Majastången och dess resning. Gillet gjorde en uppvisning samt höll i lekarna. Vi framförde ett program med bland annat musik av Evert Taube. I övrigt fick vi lyssna till ett brett spektrum av duktiga framförallt yngre artister.

 

Fredagen den 25:e dansuppvisning på hamnen inför ett kryssningsbesök.

 

Söndagen den 26:e hade VFG en uppvisning på Magnsarve änge i Ekeby i samband med en friluftsgudstjänst.

 

Torsdagen den 30:e hade Gotländska Folkdansringen dansövning i Burs kyrka och på planen utanför skolan inför Florsndagen kommande söndag.

 

Juli:

 

Söndagen den 3:e arrangerade Gotlands Spelmansförbund Florsndagen i Burs. Vi var engagerade tillsammans med Gotländska Folkdansringen, först med två danser och två egna stycken under folkmusikkonserten i Burs kyrka och sedan med en uppvisning och ett eget framträdande på Prästgårdsplan.

 

Onsdagen den 20:e hade vi och VFG ett framträdande på Högby Äng i Hemse. Förutom gillets uppvisning framförde vi några egna låtar och kompletterade med lite allsång.

 

Onsdagen den 27:e var det gillesträff i När bygdegård.

 

Augusti:

 

Helgen 12-14:e deltog delar av klubben i gillets resa till Ljusdal.

 

Tisdagen den 16:e hade vi en extra repetition inför vår resa till Vimmerby.

 

Torsdagen den 18:e hade VFG en uppvisning för Maj Olssons avgångsklass vid Realexamen 1961.

 

Fredagen den 19:e bar det av till Vimmerby för Dragspelsträff arrangerad av Vimmerby Dragspelsklubb samt lika viktigt träff med våra vänner Lennart ”Nenne” och Camilla Adolfsson.

 

Under lördagen gjorde vi ett framträdande vid Konsum och i Vimmerbyparken. På kvällen spelade vi till dans vid två tillfällen. Där fanns också rikligt med tillfällen till buskspel. Kompet blev engagerat av Ing-Britt Alvesparr och Lennart ”Nenne” Adolfsson.

 

 

September:

 

Söndagen den 4:e arrangerade Uno Nährström och Karl-Olof Stengård årets 2:a dussträff vid just Duss i Bro. Vi inledde gruppframträdandena. Under eftermiddagen fanns det möjlighet till buskspel och avnjutning av folkmusik och jazz. Vår vän Nenne (som inte helt överraskande dök upp) gjorde succé.

 

Måndagen den 5:e inledde VFG sin hösttermin.

 

Tisdagen den 6:e höll vi vår första egna repetition för hösten.

 

Söndagen den 11:e hade Gotländska Folkdansringen ett framträdande i Etelhem bygdegård, i samband med Åke Körkanders årsdagsfirande.

 

Oktober:

 

Fredagen den 7:e var det gillesträff i Follingbo bygdegård.

 

Torsdagen den 13:e hade vi ett eget framträdande på ett fullsatt Kupan (Röda korset) i Visby.

 

November:

 

Onsdag den 9:e övade vi med onsdagsgruppen i Roma bygdegård.

 

Onsdag den 16:e hade onsdagsgruppen ett framträdande för PRO i Västerhejde bygdegård.

 

Onsdag den 30:e hade onsdagsgruppen ett framträdande på Syrengården i Roma

 

December:

 

Lördag den 3:e var delar av klubben engagerade vid Torbjörn Ekmans årsdagsfirande i Etelhem bygdegård.

 

Måndag den 5:e hade VFG sin julavslutning.

 

Lördag den 18:e var vi engagerade vid Bertil Olssons 70-årsfirande i Follingbo bygdegård.

 

Tisdag den 20:e höll vi vår sista egna repetition detta år 2011. Vi kunde konstatera att repertoaren inför den kommande dragspels-galan började sitta riktigt bra, tack vare flitigt repeterande samt mycken enskild och stämövning under den gångna terminen.

 

Avslutning och summering:

 

Som synes har vi haft ett mycket verksamt år 2011. Antalet framträdanden med gillet, Gotländska Folkdansringen och våra egna uppgår till 34 st. Att det blev så många i år beror på att vi hade 18 st i juni, varav fyra under midsommarafton och tio under resan

till Bornholm.

 

Styrelsen ber härmed att få tacka föreningens medlemmar, våra vänner i VFG och Gotländska Folkdansringen samt övriga samarbetspartners för ett mycket givande år 2011. Vi ser med tillförsikt fram emot 2012.

 

 

 

……………………………                            ……………………………..

Uno Nährström, ordförande                            Fredrik Lönngren, sekreterare

 

 

…………………………

Marianne Norrby, kassör

 

______________