Årsberättelse för år 1974:

I slutet av år 1973 hördes tongångar från Dolle Muthas "varför finns det ingen dragspelsklubb på Gotland" Tongångarna hördes långt ut över nejden. Och plötsligt stod det ett tjugotal glada spelmän och trampade takten efter Dolles taktpinne. Intresset och spelglädjen växte alltmer. I början av året 1974 bildades den nya dragspelsklubben. Styrelsen för det första arbetsåret fick följande utseende.

 

Ordförande
Sekreterare
Kassör
Suppleant
Suppleant
Orkesterledare
Kalle Jacobsson
Egon Lindström
Dolle Muthas
Gerd Johansson
Jens Ringqvist
Dolle Muthas

 

Arbetsutskott

Dolle Muthas
Olle Andersson
Tage Åstrand
Jens Ringqvist
Ingvar Jakobsson
Ante Fröberg

Det stod inte så länge på innan klubben fick erbjudande att framföra ett program i gotlandsradion. Det var Tommy Wahlgren som ordnande med radioprogrammet och det blev verkligen en fullträff. Tommy valdes senare in i klubben som hedersmedlem.

Vad skulle nu klubben heta? Ja, det visade sig inte vara något problem. Tommy som fick telefonkontakt med Hasse Tellemar under radiosändningen döpte klubben till Gutebälgarna. vackert namn eller hur? Programmet som uppskattades mycket sändes i repris efter en månad. Tiden gick och arrangemangen kom slag i slag. Man medverkade vid en gammaldans i Follingbo. Familjefest på Borgen den 12 maj, Hjo-vialen den 24 maj, Musikens vecka den 28-29 juni, Midsommardagen i Tofta, Spelmansträff i Trosa den 20-21 juli, uppträdande på Gröna Lund den 30-31 augusti. Efter dessa uppträdanden på Gotland och på fastlandet kom större saker in i bilden. Det kom ett meddelande från högre ort att Gutebälgarna gjort ett fint arbete på de platser som de medverkat på och man blev erbjudna TV-program. Dolle lade genast in högsta växeln och övningarna satte en otrolig fart. Det stod inte länge på förrän det var dags att göra TV-inspelning. Det började med Sveriges Magasin, Nygammalt med Bosse Larsson samt deltagande i VM i dragspel den 18-21 oktober.

Som synes har allt gått mycket snabbt, det tycker nog alla bälgare. Vi får inte heller glömma den trivsamma kamratfesten vid Traume.

Vi står nu inför ett nytt arbetsår och det är väl knappast någon som kan förutspå vad detta år kommer att innehålla.

Till sist vill styrelsen tacka alla medlemmarna som deltagit i de olika arrangemangen under det gångna året och gjort Gutebälgarna så populära inom hela riket. Styrelsen hoppas också på ett gott samarbete och en god anda bland medlemmarna och ett lyckosamt 1975

Egon Lindström

Sekreterare