Gute Bälgarnas årsberättelse för verksamhetsåret 1985.

 

  Så har vi då åter spelat oss igenom ett trevligt dragspelsår. Under sistlidna februari månad gick vi in i vårt trettonde verksamhetsår och kom således in i "tonåren på riktigt" Visst har det gått lite trögt ibland, men i det stora hela har året varit bra.

  År 1985 har varit ett "TV - fritt" år för oss Gutebälgare och där kanske vi finner anledningen till ett visst minskat intresse vid repetitionerna. Glädjande nog så hörs fortfarande vår musik ofta i såväl lokal- som i riksradion

Här följer en resumé över våra framträdanden:

4-5 maj hade vi vår årliga underhållning på Södertorgs Järn. Som vanligt var både publik och affärsledning glada och nöjda.

22 juni (midsommardagen) spelade vi för Roma IF i Ljugarn. Lagledare denna dag var Tage Åstrand.

23 juni spelade vi i Pallissaderna för Visby Hembygdsförening. Bl.a. spelade vi till folkdansarnas "utförsdans" i den kuperade terrängen.

28 juni gick en sambakarneval genom Visby. Tretton orkestrar hade anmält sitt intresse men vid den starkt försenade starten från Almedalen fanns endast ett gäng på plats - "De sega Gutebälgarna" förstärkta av den trivsamme trumpetaren Arne Ryskog. Vädret uselt men stämningen hög.

6 juli var det schottisvännernas tur att "dansa av sej". Follingboschottisen gick genom Visby. Eskilstunaorkestern Olle Erixons förstärkta av tre Gutebälgare svarade för den taktfasta musiken.

21 juli underhöll vi moderater (med flera?) i Almedalen, en årligen återkommande spelning.

28 juli styrde vi kosan till Slite där vi underhöll båtklubbens publik.

17 augusti blev en stressig dag med två spelningar. Först medverkade vi på Televerkets Dag och sedan underhöll vi Moderaterna på Kneipbyn. Televerket bjöd till fest på Södertorg och där fick vi tillfälle att spela tillsammans med pianisten John Pohlman och dragspelaren Hasse Tellemar, två allt igenom trevliga "prissar".

24 augusti spelade vi på det gamla kalkbruket i Bläse Där ämnar man iordningställa ett museum för att bevara dom gamla kalkstenstraditionerna till eftervärlden.

30 november underhöll vi patienter och anställda vid Follingbo sjukhus. Detta är ju alltid en tacksam uppgift.

Som synes har vi under året endast spelat på "hemmaplan", men i slutet av året fick vi två "fastlandsbokningar" inför 1986. Närmast i tiden står en spelning på Folkets Hus i Nynäshamn den 22 mars. Det är Södertörns Dragspelsklubb som arrangerar en dragspelsgala med anledning av sitt 15- års jubileum. Som en särskild hyllning till jubilaren har vi repeterat in en ny signatur med specialskrivna sångtexter.

När vi så kommit hem från nynästrippen är det dags att planera för ett TV 1-framträdande på Gröna Lund den 11 juni. Det enda som är klart är att vi skall medverka. Vi väntar med spänning på ett detaljerat program.

Återigen har Kulturnämnden visat att man anser dragspelsmusik vara kultur. Vi har nämligen erhållit ett anslag på 5. 000:- under året. Vårt varma tack

Avslutningsvis vill vi framföra ett tack till klubbmedlemmarna för ett trivsamt 1985 och hoppas på ett framgångsrikt 1986.

Visby den 7 mars 1986

Karl - Erik Karlsson Ulla-Britt Muthas Bertil Nilsson

Ordförande Kassör Sekreterare