Verksamhetsberättelse för Gutebälgarna år 1987

 

Ett arbetsår är åter tillända och det är dags för styrelsens summering av verksamheten under år 1987.

Berättelsen är till stor del uppmuntrande för de som tror och hoppas på ett framgångsrikt 1988. Allt beror givetvis på medlemmarna själva om lyskraften utåt skall bestå.

Vi konstaterar med glädje att intresset för klubbarbetet fortfarande är stort. Visst kan det ibland vara svårt att samla medlemmarna till vissa framträdanden men detta beror oftast på familjeskäl eller arbetshinder,

Vi har under året hållit tre protokollförda möten.

Årets första stora händelse kom redan den 2 januari då vi hyllade Dolle på hans 60-årsdag. Ulla-Britt hade "laddat upp" med ett dignande festbord i den tidiga morgontimman.

Den 22 april var det åter dags att hylla en dragspelsintresserad yngling. Denna gång ställdes färden till Iliansgården i Hemse. Där hade mycket folk samlats för att gratulera Emrik Pettersson på hans 100-årsdag. Glad sång och musik hördes dagen lång.

Den 9 maj var det dags för den årligen återkommande underhållningen vid Södertorgs Järn AB. En uppskattad tradition.

Den 30 maj underhöll vi på Bilhuset i Visby.

Den 8 juli förekom en inspelning av ett TV-program vid Boängen där Ulla-Britt, Dolle, Tage och Uno deltog.

Den 18 juli deltog delar ur klubben under "bryggspel" vid Postrodden i Klintehamn. En brokig skara musikanter i ett populärt program.

Den stora höjdpunkten för året var deltagandet i "Dragspel till tusen" på Skansen i Stockholm den 15 augusti. Otur med vädergudarna men tacksam publik.

Karl-Johan Bengtsson har deltagit i regionfinal i Stockholm. "Kallis" suveräna framträdande gav även Gutebälgarna en fin PR.

Avslutningsvis vill vi tacka medlemmarna för ett gott arbete under det gångna året och hoppas på ett fint dragspelsår även 1988

Visby den 23 februari 1988

Karl-Erik Karlsson Egon Lindström
Ordförande Sekreterare

Ulla-Britt Muthas Dolle Muthas
Kassör Orkesterledare