Styrelse för år 1988

Karl-Erik Karlsson Ordförande
Ulla-Britt Muthas Kassör
Egon Lindström Sekreterare

Övriga

Dolle Muthas Orkesterledare
Gerd Ahlgren Styrelsesuppleant
Rolf Svenden Styrelsesuppleant
Otto Höghielm Styrelsesuppleant

Ingemar Cedergren Revisor
Uno Nährström Revisor
Tage Åstrand Revisorssuppleant
Martin Björklund Revisorssuppleant

Karl-Erik Karlsson PR-man

 

Framträdanden 1988

Gästspel av Alfta dragspelsklubb i juli månad i Almedalen tillsammans med Gutebälgarna. Dragspel till tusen på Skansen i Stockholm i mitten av augusti månad

Verksamhetsberättelse för Gutebälgarna år 1988

 

Ett nytt arbetsår har åter gått tillända och det är dags för styrelsens summering av verksamheten.

Man kan med gädje konstatera att klubbarbetet fortfarande är stort. Mindre glädjande är att både Dolle och Ulla-Britt lämnade klubben i november på grund av merarbete i firman. Men ett tack vill vi rikta till Dolle för den tid som han ägnat oss som orkesterledare och arrangör, samt för att han välvilligt överlämnat alla arr till klubben.

Men vi lämnar dörren öppen för Dolle om hans intresse för vår klubb skulle vakna på nytt.

Fyra protokollförda möten har hållits under året. Årets första framträdande kom den 7-8 maj för den årligen återkommande underhållningen vid Södertorgs Järn AB. Den 25 maj underhöll vi vid firande av Gotlands Kommun. Den 4 juni underhållning vid reumatikernas konferens på P18. Den 17 juni spel i Visby hamn för konferensgruppen Datafolket.

Den 17 juli deltog delar ur klubben under bryggspel vid postrodden i Klintehamn. Den 20 juli besök av Närkes DK med underhållning i Almedalen.

Den 29 juli mottagande av Alfta DK med installation i Björkhaga och generalrep. Senare på kvällen med anledning av framträdande nästa dag i Almedalen. Den 30 juli efter framträdande i Almedalen, gemensam lammfest på Krusmyntagården.

Den 31 juli underhållning tillsammans med Alfta DK på Tofta badrestaurang. Därefter åker Alftaborna hem med kvällsbåten till Nynäshamn. Den 14 augusti deltagande i dragspel till tusen på Skansen i Stockholm. Den här gången bättre tur med vädergudarna.

Den 8 oktober man ställde färden till Högbrogården för att hylla Egon på hans 60-årsdag.

Till sist vill vi tacka medlemmarna för ett gott arbete under det gångna året, och hoppas på ett fint dragspelsår under 1989.

 

Karl-Erik Karlsson Egon Lindström
Ordförande Sekreterare

Otto Höghielm Tage Åstrand
Kassör Orkesterledare