Verksamhetsberättelse För Gutebälgarna år 1989

 

  Styrelsen för Gutebälgarna vill härmed avge sin verksamhetsberättelse för år 1989. Ett nytt arbetsår har återigen nått sitt slut och det är dags med en summering av verksamheten. året som gått har präglats av en livlig verksamhet hos medlemmarna. Många framträdanden har gjorts under året med god tillslutning av bälgarkåren och detta måste ses som att medlemmarna trivs med sitt utövande av verksamheten. Två protokollförda möten har hållits under året.

 

  Årets första händelse var uppvaktningen av Göte Johanssons 40:årsdag den 30 januari. Klubbens 15:årsjubileum firades på Borgen den 12 februari. Där man inbjudit Skarphälls spelmanslag, Kalle Jakobsson samt Tommy Wahlgren som var I den sammanhållande länken. Straxt innan programmets början meddelades att vår gode vän och dragspelare Hasse Muthas ; hade gått bort. Tommy Wahlgren pålyste en tyst minut över; hans minne. Senare överlämnades blommor från Gutebälgarna till Hasse Muthas bår.

  Den 14 mars hölls klubbens årsmöte hemma hos Karl-Erik Karlsson på Nybo. Den 6-7 maj den sedvanliga underhållningen vid Järn - AB Södertorg. Den 8-9 juli blev det stor dragspelsfest inbjudna var Vessigebro DK, Skarphälls spelmanslag, Sölve Strand, Minibälgarna samt värdarna Gutebälgarna. Man underhöll också på kryssningsfartyget Sally Albatros. Som avslutning på dragspelsfesten samlades man till kamratträff på krusmyntagården där man underhöll varandra med sång och musik.

  Vid två tillfällen ställdes färden till fastlandet. Den 30 juli deltog klubben vid dragspelsfestivalen i Trosa. Den 13 Augusti deltagande i dragspel till 1000 på skansen. Klubben har också underhållit på ålderdomshemmen på Östers0l, samt på Ekängen.

 

 

Karl-Erik Karlsson Ordf. Egon Lindström Sekr.

Otto Höghielm Kassör        Uno Nährström Orkesterl.