Gutebälgarnas verksamhetsberättelse för år 1991

 

Så har vi då genomfört vårt artonde verksamhetsår – ett år med (till) mestadels ljuva toner.

Gnistan är inte riktigt lika god som i "ungdomens dar" men sammanhållningen är fortfarande jättegod bland de 16 medlemmarna.

Under året har vi haft fem protokollförda möten.

Av kulturnämnden har vi tacksamt emottagit 2. 000:- i verksamhetsbidrag.

Under första delen av året kom så vår kassett "Kultis och danslåtar med Gutebälgarna och Unohs". Uno och Karl – Erik presenterade några melodier ur kassetten i Radio Gotlands "Musikmåndag" den 11 nov. – 91.

Försäljningen sköts av medlemmarna och går rättså hyfsat.

Våra kontakter med Svealandsregionen av SDR; Klubben representerades av Karl – Erik vid en lyckad ordförandekonferens i Köping den 21 april –91. Konferensen leddes av vår regionordf. Nils Fläcke som även underhöll med sitt dragspel. Nisse är ju oefterhärmlig både som ordförande och dragspelare.

Av de frågeformulär som besvarades framgick bl.a.

Att 34 % av medlemmarna är under 50 år, alltså inget "gubbvälde".

Att ca 1/3 är gehörsspelare. Detta påverkar andan i vissa klubbar, dock ej i vår.

Att önskemål framkom om fortbildning och kurser enligt följande: Spelledarkurs, arrangering, harmonilära, administration och organisation, låtspelskurs för gehörspelare samt kurs för kompmusiker. Styrelsen lovade att arbeta vidare på förslagen. Debattlusten under dagen visar att dessa träffar äro mycket värdefulla.

Regionens "Dragspel till tusen" på Skansen den 11 aug – 91 lockade även denna gång mycket folk, såväl musikanter som publik. Vår klubb representerades av sju medlemmar som "skötte sig med den äran".

Den dåliga samhällsekonomin har påverkat även oss. Bl.a. har de senaste somrarnas torsdagsunderhållning på Stora Torget upphört, så även våra varuhusspelningar.

Glädjande nog har vi fått ett fint fotfäste på norra Gotland. Den 8 mars underhöll vi på en trivselkväll i Rute Folkets Hus. Där fick vi god förstärkning av kulturpristagaren Yngve Friberg och nordpolsfararen Henry Lindqvist, fiol- respektive dragspelare. En verklig trivselkväll, inte minst för oss.

Valborgsmässoaftonen framträdde vi på Bläse Industrimuseum. Även då med förstärkning av Yngve samt ingen mindre än Sölve Strand. Han och Tage Åstrand bjöd på några glänsande dueller. Men ack, ack endast fyra Gutebälgare ställde upp denna kväll.

Övriga engagemang: Den 7 maj underhöll vi patienter och personal vid S;t Olofs sjukhus. Vårt program uppskattades mycket.

Den 25 maj återinvigdes Stenkuma Bygdegård, där vi underhöll.

Den 6-7 juli medverkade vi på Gotlandsutställningen. Klubbmedlemmarna ställde upp s.g.s. mangrant och dessutom hade vi god förstärkning av Rolf Lenströmmer.

Drottning Silvia och hennes man närvoro på invigningen men tyvärr ej i vår publik. Detta trots att drottningen själv spelar dragspel.

Ett varmt tack till alla medlemmar för ännu ett välljudande (?) år.

Med hopp om fortsatta trevliga dragspelsstunder.

Visby den 6 mars 1992

Karl – Erik Karlsson, ordf. Uno Nährström, musikalisk ledare

Egon Lindström, sekr. Otto Höghielm, kassör