VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 1992

 

Styrelsen för DK Gutebälgarna får härmed avge följande verksamhetsberättelse för 1992.

 

 

Styrelse m.m.

Ordförande Karl-Erik Karlsson
Sekreterare Egon Lindström
Kassör Otto Höghielm
Ledamot Jans Ringquist
Ledamot Hans Hansson

Suppleanter i styrelsen har varit Martin Björklund och Rolf Svendén.
Revisorer har varit Uno Nährström och Gerd Ahlgren med Tage Åstrand och Bernt Jacobsson som suppleanter.

Spelledare har Uno Nährström varit med Jens Ringquist som ersättare.

PR - ansvarig: Karl-Erik Karlsson.

Antal medlemmar 13

 

Möten och sammankomster

Antal repetitionskvällar: 28
Antal protokollförda möten: 3

Årsmötet hölls den 3 mars 1992.

Årsfest hölls på "Arbis" den 6 mars –92.

 

Musikaliska framträdanden

I Lokalradion: Den 13 mars deltog vi i Joakim Åstrands fredagsprogram "Radio - Revyn" där vi bl.a. svarade för en musikrebus.

Den 24 december kl 07.00 – 09.00 utgjorde vi "tomteorkestern" i Joakims "Tomteverkstad". Förutom fem julmelodier svarade vi för några lyssnares önskemelodier. Det är alltid lika roligt att få vara med ute i etern – speciellt i live - program.

Spelningar på "hemmaplan"

16 februari: Sjukhemmet Korpen med god tillslutning och varma applåder.
23 februari: Iliansgården, Hemse och Hemse Sjukhem.
8 mars: Kilåkern i Slite och strandgården, Fårösund.
Inför publiken på våra åldringsvårdsinrättningar känner man en värme och tacksamhet som ingen annanstans.

26 maj: Underhöll vi vid LRF: oppositionsmöte mot nedläggningen av Sockerbruket i Romakloster
14 juni: Spelade vi vid Centerns Rikstings upptaktssamling och vid marschen till Östergravar.

Samarbetet med Gotlands Musikstiftelse

Den 8 maj medverkade vi vid Gotlandsmusikens "Buss mot okänt mål". Målet denna gång var Bläse Kalkbruksmuseum, där vi tog emot resenärerna med glada dragspelstoner. Kvällen fylldes av sång, musik och dans i olika konstellationer, ton- och taktarter. EN HELAFTON!!!.

Den 28 maj arrangerades åter "Den blomstertid nu kommer". Där bjöd vi på några dragspelsmelodier, en uppskattad motvikt till all övrig musik och körsång.

 

Öppet Gotland

Den 15-16 maj pendlade vi med m/s Graip på linjerna Visby-Oskarshamn och Visby-Nynäshamn. Ett jobbigt, men ack så roligt 25-timmarsprogram, som resenärerna uppskattade livligt. Vi gör gärna om resan under –93 års "Öppet Gotland".

 

Årets fastlandstripp

Jo, den gick till Hjo och deras jättestora dragpselsstämma. Gutebälgarna representerades dock av endast fem spelmän, men i gengäld med "esset i leken", årets Andrew Walterstipendiat, Carl - Johan "Kallis" Bengtsson. Han presenterades också och blomsterhyllades på stora scenen av den suveräne programledaren Kjell Kraghe.

"Kallis" fick i övrigt mottaga stipendiet, under pompa och ståt, på Värdshuset Alviksgården, Bromma, en oktoberdag fylld av högtidsklädda dragspelare och festdeltagare.

I sitt tacktal prisade "Kallis" sitt kära Gotland och den gotländska musiken. TACK KALLIS för denna fina PR.

Om "Kallis" skriver vår tidning Dragspelsnytt: "Det saknas ord. Allt får inrymmas i MÄSTERLIGT."

Steget mellan glädje och sorg kan ibland synas kort

I juni drabbades vi av en stor sorg. Vår basist, Hasse Hansson, avled efter en lång tids sjukdom. Hasse var en musikalisk mångsysslare och en enastående fin kamrat. Detta tillsammans med hans underfundiga humor gör att han alltid kommer att finnas i våra hjärtan.

 Avslutningsord

Vi inom styrelsen vill framföra ett varmt tack till våra medlemmar. Dock kan vi konstatera en malört i glädjebägaren: Ett svalnande intresse från vissa medlemmar.

Kan vi åstadkomma en större träningsflit så kommer den nu rådande osäkerheten att försvinna. Därmed får vi också en tacksammare publik.

Visby den 3 mars 1993

Karl-Erik Karlsson Egon Lindström
ordförande sekreterare

Otto Höghielm Uno Nährström
kassör spelledare