Verksamhetsberättelse för år 1993:

 

Styrelsen för Gutebälgarna får härmed avge följande verksamhetsberättelse för 1993.

Styrelsens sammansättning

Ordf. Tommy Bäcklund

Sekr. Egon Lindström

Kassör. Otto Höghielm

Ledamöter. Jens Ringqvist, Berndt Jakobsson.

Suppleanter i styrelsen Rolf Svenden och Martin Björklund. Revisorer Gerd Ahlgren, Uno Nährström, med Tage Åstrand och Fredrik Lönngren. som Suppl.

Spelledare har varit Uno Nährström med Jens Ringqvist som ersättare. PR - ansvarig: Karl - Erik Karlsson, Antalet medlemmar är för närvarande 13 st.

Möten och sammankomster

Antal Repetitionskvällar 28 st.
Antal protokollförda möten 3 st.
Årsmötet hölls den 9 mars 1993.

Framträdanden och spelningar

20 maj: Framträdande i Almedalen den blomstertid nu kommer.
20 juni: Framträdande vid Närs Golfbana.
7,8,9,10 Juli: Var väl höjdpunkten för Gutebälgarna då man fick besök av Tyresö DK.

7 Juli Mottagandet av våra gäster.

8 juli Ställdes färden till Lummelundagrottorna.

Där intogs en lättare förtäring därefter vidtogs den musikaliska underhållningen som uppskattades av åhörarna. 9 Juli var det dags för den stora grillfesten på stekhuset med grillat lamm sång och musik kvällen lång. 10 Juli Man samlas i Almedalen för att framföra en Konsert tillsammans med Tyresö DK. Programmet blev uppskattat mycket folk hade samlats för att lyssna till vår. musik i den soliga eftermiddagen, 11 Juni så var det då dags för den sista utflykten den här gången till Åminne. Vädret var väl inte det allra bästa med spelglädjen var det inget fel på.

Vi Träffade en före detta Gutebälgare Kalle Jakobsson som bidrog till den fina stämningen. med ett lånat spel drog han Så hårt i bälgen så att remmen brast, men efter en liten stund ordnade det sig. Efteråt skildes man och tackade varandra för en mycket fin gemenskap och ett fint samarbete.

3 Nov. Underhållning i Fole Bygdegård i samband med ICA-träffen.

29 Nov. Man samlas för att uppvakta Martin Björklund för att fira hans 60-årsdag.

Vi inom styrelsen vill framföra ett varmt tack till medlemmar för det gångna Året, och hoppas på ett bra år 1994.

Tommy Bäcklund Egon Lindström

Otto Höghielm Uno Nährström