Verksamhetsberättelse för år 1994

Styrelsen för Gutebälgarna får härmed avge följande verksamhetsberättelse för 1994.

Styrelsens sammansättning

Ordförande Tommy Bäcklund
Sekreterare Egon Lindström
Kassör Otto Höghielm
Övriga ledamöter Gerd Ahlgren och Berndt Jakobsson

Suppleanter i styrelsen har varit Martin Björklund samt Fredrik Lönngren.

Revisorer Uno Nährström och Gerd Ahlgren.

Spelledare för 1994 valdes Uno Nährström med Gerd Ahlgren som ersättare.

Som PR-man utsågs Karl-Erik Karlsson.

Möten och sammankomster

Repetitionskvällar 32 st.
Två protokollförda möten.
Årsmötet avhölls den 22/3 – 94 i Penninglotteriets matsal.

Framträdanden och spelningar

Gotlands Spelmansförbund i Hemse den 12 mars.
Öppet Gotland Öster Centrum den 7-8 maj.
Den blomstertid Almedalen den 23 maj.
Tyresö, i samband med Gutebälgarnas 20-års jubileum den 28-29 maj.
Den 28/5 underhöll vi i Trollbäcken i samband med Trollbäcksfestivalen och den 29/5 spelade vi i Tyresö centrum på olika ställen. Under vårt besök i Tyresö förekom också promenader under sakkunnig ledning samt en mycket trevlig samvaro med en utsökt god middag tillsammans med våra värdar.

Innan hemfärden inbjöds vi också till en av familjerna tillhörande Tyresö DK till en korvgrillningsparty. Vi vill också tacka Tyresö DK med Tage Rytter för en mycket trevlig och ett gott omhändertagande av Gutebälgarna under deras 20-års firande i Tyresö.

Visby Marknad underhöll GB på A7 – området den 4 juni.
Närs Golfbana den 3 augusti.
Gråbo Centrum den 28 oktober.
Ett stort tack vill GB framföra till Gerd för en trevlig samvaro hos sin familj den 5 augusti.

Till sist vill styrelsen för Gutebälgarna framföra ett varmt tack för det gångna arbetsåret och hoppas på ett gott 1995.

Tommy Bäcklund Egon Lindström

Otto Höghielm Uno Nährström