Verksamhetsberättelse för år 1995

 Styrelsen för Gutebälgarna får härmed avge följande verksamhetsberättelse.

Styrelsens sammansättning för 1995

Ordförande Uno Nährström
Sekreterare Egon Lindström
Kassör Otto Höghielm
Suppleant Martin Björklund, Göte Johansson
Revisorer Karl – Erik Karlsson, Gerd Ahlgren
Spelledare Uno Nährström

Årsmötet avhölls den 14/2 – 1995, platsen för mötet var penninglotteriets matsal.

Det beslöts på årsmötet att, spelövningarna skall förläggas till var fjortonde dag tills vidare, antal spelövningar 17 st.

Klubben har haft följande framträdanden:

 

2/6

5/6

19/8

24/8

21/10

Radio Gotland med programmet Radiorevyn.

Almedalen, Den blomstertid

Framträdande i Vall i samband med Valldagen

Gråbohallen

Halla bygdegård i samband med Hembygdsföreningens 24- års jubileum. Där spelades flitigt hela kvällen och alla var nöjda och belåtna.

 

Till sist får vi tacka varandra för det gångna året och hoppas att vi kan hålla klubben vid liv ännu något år. Allt beror ju på oss själva.

 

Egon Lindström                     Uno Nährström                 Otto Höghielm

 

Till startsidan