Verksamhetsberättelse för år 1998

 

Styrelsen för DK Gutebälgarna får härmed avge följande verksamhetsberättelse för 1998

 

Styrelsens sammansättning:

 

Ordf. Uno Nährström
Sekr. Egon Lindström
Kassör Otto Höghielm
Suppl. Martin Björklund och Gerd Ahlgren

 

Revisorer:

Revisorer har varit Karl-Erik Karlsson och Gerd Ahlgren

Spelledare:

Spelledare för det gångna året har varit Uno Nährström, som ersättare Gerd Ahlgren.

PR-man:

PR-man för verksamhetsåret 1998 har varit Karl-Erik Karlsson.

Antal medlemmar under året 9 st.

Möten och sammankomster:

Antalet protokollförda möten 4 st.
Antal repetitionskvällar 15 st.
Årsmötet hölls den 23/2 1998 hos Karl-Erik Karlsson.

Samarbete med Visby Folkdansgille:

Under året har samarbetet med Visby Folkdansgille fördjupats och utvecklats. Samövning med gillet förekommer en gång per vecka. Under året har man även haft besök av folkdansare från Texas. Ett trettiotal övningskvällar har förekommit med folkdanslaget. Därutöver ett tjugotal framträdanden, varav kan nämnas,

Almedalen,
Prästgården i Dalhem,
Vibblegården,
Fårö FBU,
Tallbacken Folingbo,
Midsommarfirande Paviljongsplanen,
Majatåg,
Göransgården,
Åkermanska,
Lojsta slott,
Färjeterminalen,
Välkomnande av dansare från Texas,
Ekebygården med dansare från Texas,
Square-dansare från Trojaborg,
Bottarvegården,
Strandgärdet,
Gotlands Folkdansfestival,
Ungdomsringen,
Folkdansgillet 50 år,
Rhodosturnen september,
Visbydagen.

Som synes har verksamheten varit mycket omfattande under året som gått. Mycket tyder också på ett fint samarbete med Visby Folkdansgille, vilket har lyft upp verksamheten på ett mycket tillfredsställande sätt. Till sist vill styrelsen framföra ett varmt tack till de medlemmar som under det gångna året gjort ett mycket fint arbete och hoppas på ett lika gott 1999.

Egon Lindström
Uno Nährström
Otto Höghielm