Verksamhetsberättelse för Gutebälgarna år 2000

 

Styrelsen för föreningen Gutebälgarna ber härmed att få förelägga följande verksamhetsberättelse för år 2000.

 

Träningarna (vilka startade den 10/1) tillsammans med Wisby Folkdansgille har hållits på måndagskvällar i Follingbo bygdegård. Vid behov har vi hållit egna repetitioner.

 

Årsmötet gick av stapeln den 21/3 hos Gerd Ahlgren, i Wall. Där hade vi glädjen att välkomna två nya medlemmar. Britt Ekström och Lisbeth Östberg som båda spelar fiol.

 

Styrelsen fick följande utseende efter mötet:

 

Uno Nährström, ordförande och förste spelledare
Gerd Ahlgren, andre spelledare
Fredrik Lönngren, sekreterare
Otto Höghielm, kassör
Martin Björklund, styrelsesuppleant
Göte Johansson, styrelsesuppleant

 

Revisorer: Karl-Erik Karlsson och Gerd Ahlgren.

 

PR man: Karl-Erik Karlsson

 

Styrelsen har haft ett protokollfört sammanträde under verksamhetsåret. Den 19/8 i samband med framträdandet på Walldagen.

 

Vi har haft ett fyrtiotal framträdanden (lista följer nedan), varav framförallt kan nämnas en resa till Hamburg, i samband med Gotlandsdagarna där.

 

Framträdanden och andra aktiviteter med Wisby Folkdansgille:

 

29/2.  Bäl bygdegård.
5/3.    Vänge bygdegård.
11/3.  Åhlens Café. Uno Nährströms 60 årsdag.
8-9/4. Träningshelg på Fbu - gården, Fårö.
29/4.  I samband med Dansens dag på länsteatern.
6/5.    På Borgen.
21/5.  Fårödagen, 2 framträdanden.
3/6.    Dalhems kyrka.
6/6.    Vibblegården, Svenska flaggans dag.

7/6.    Resa till Hamburg.
8/6.    4 framträdanden i Hamburg.
9/6.    2 framträdanden i Hamburg.
10/6.  2 framträdanden i Hamburg.
11/6.  2 framträdanden i Hamburg.
12/6.  2 framträdanden i Hamburg.

22/6.  Mariahemmet, tallbacken och varplöse.
23/6.  Midsommarafton. Vi träffades för sillfrukost vid Langska huset. Därefter följde framträdanden på Åkermanska stiftelsen och Göransgården. Majatåg från södertorg till paviljongsplan där vi även ackompanjerade ”Augenstainarna”.

25/6  Magnsarve änge.
30/6  Vallstena. I samband med tändning av Vallstena hembygdsförenings kolmila.
1/7   Flors´n dagen i Burs.
16/7 I samband med Sm i varpa i östergarn. Detta tillsammans med När – Lau Folkdansgille.
6/8 Värsände i klintehamn.

 

Gotlands Folkdansfestival:

 

13/8 Invigning på Kneippbyn.
14/8 Folkloreafton på Kneippbyn.
15/8 Långschottis, vid stora torget.
15/8 Korum Drottens ruin.
15/8 Banketten på Kneippbyns rotunda. Tillsammans med alla gästande spelmän och dansare.
16/8 Avslutning Gotlands Folkdansfestival i Magnsarve änge. Tillsammans med alla gästande deltagare.


25/8. Samkväm i Halla bygdegård. Ett folkdanslag från Norrköping gästade oss.
11/11 Säveskolan. Idrottens kulturgala.
11/12. Avslutning med julgröt, follingbo bygdegård.

 

Egna framträdanden:

 

19/8 Walldagen.
29/8 Burgsviks marknad. Med Björn Eriksson som lånebasist.

 

 

Vi kan se tillbaka på ett mycket aktivt verksamhetsår 2000. Det mycket givande samarbetet med Wisby Folkdansgille har ytterligare fördjupats. Musikaliskt har vi utvecklats bland annat i och med att vårt medlemsantal har berikats med två fioler. Vi har lagt in en del folkmusik i vår repertoar.

 

Styrelsen ber härmed att få tacka föreningens medlemmar för ett mycket trevligt och givande verksamhetsår.

 

 

 

Uno Nährström, ordförande                            Otto Höghielm, kassör                 

 

Fredrik Lönngren, sekreterare

 

 

Justeras

 

 

Göte Johansson                                              Martin Björklund