Verksamhetsberättelse för år 2001.

 

Styrelsen för föreningen Gutebälgarna ber att få presentera följande verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret 2001.

 

Vi kan se tillbaka på ett mycket aktivt 2001. Nedan redovisas de framträdanden och annan aktivitet som vi har haft tillsammans med våra kära vänner i Wisby Folkdansgille:

 

Januari

5 Spelmansstämma på Lövsta.

 

April

28 Åke Körkander´s 60-årsdag, uppvaktning i Etelhems Bygdegård.
29 Dansens dag.

 

Maj
5-6 Träningsläger på FBU-gården, Fårö.
11 Gillesfest, Follingbo Bygdegård.

 

Juni
6 Dansuppvisning i Vibble i och med Västerhejde hembygdsförenings firande av Sveriges Nationaldag.
13 Dansuppvisning på Korpen.
21 Dansuppvisningar på Tallbacken i Follingbo och Syrengården i Roma.


22 Midsommarafton:

08.00 Samling för gemensam frukost Langska huset, Kopparsvik.
09.30 Dansuppvisning på Gotlands Sjukhem.
10.00 Dansuppvisning på Åkermanska.
11.00 Dansuppvisning på Göransgården.
12.30 Majatåg från Södertorg till Paviljongsplan, dansuppvisning och lekar kring midsommarstången.

 

23 Midsommarfirande på Lojsta Slott.

 

Juli

8 Dansuppvisning, Flors´n dagen i Burs.

 

Augusti
12-15 Gotlands Folkdansfestival.
15 Dansuppvisning på FBU, Fårö.

 

September
1 Gammeldansens dag, Logen i Hejde.

Oktober
6 Visby dagen, långschottis på Adelsgatan.
13 Eiwor Söderström firar sin 50-årsdag, uppvaktning i Björkegården i Björke.

 

November
11 Inbjudna till Kulturföreningen Roxy, en uppvisning för Roxy för barn. Efter dansuppvisningen fick barnen och medföljande föräldrar själva pröva på att dansa.

 

December
11 Julavslutning med gröt och smörgås.
21 Bertil Olsson firar sin 60-årsdag, uppvaktning i Odd Fellowlogen i Visby.

 

Egna aktiviteter:

 

Helgen 29-30 (lördag-söndag) september genomfördes en resa till Oskarshamn för deltagande i Oskarshamns Dragspelsfestival. Vi gjorde en konsert på en av forum´s scener inför ett femtiotal lyssnande. Festivalen inleddes med ett allspel från en scen på ett till bristningsgränsen packat torg.

 

Under övrig festivaltid kunde vi lyssna till gräddan av Sveriges dragspelare, klubbar och grupper. Bland annat den av Hans Muthas grundade Sundbybergs Dragspelsklubb. Ett framträdande med Kalle Moraeus och Bengan Jansson gav ett helt oförglömligt intryck.

 

Under söndagen företog vi en utflykt till Kalmar och Ölands djurpark, där vi i stort sett ensamma kunde gå runt och beundra och njuta av alla djur. Speciellt minns vi nog alla den Capuccinerapa som försökte knycka en cigarett av Uno. Nöjda och belåtna med resan begav vi oss sedan tillbaka till Oskarshamn och den väntande Thjelvar.

 

Vi kan se tillbaka på ett år med ett tjugotal uppvisningar och andra arrangemang. Samarbetet med Wisby Folkdansgille har varit mycket gott och givande. Det har också varit ett år då klubbens medelålder föryngrats något i och med att vi kunde hälsa Peter Kanmert välkommen som medlem.

 

Styrelsen har haft detta utseende under det gångna verksamhetsåret:

 

Uno Nährström, ordförande och förste spelledare
Gerd Ahlgren, andre spelledare
Fredrik Lönngren, sekreterare
Otto Höghielm, kassör
Martin Björklund, styrelsesuppleant
Göte Johansson, styrelsesuppleant

 

Revisorer: Karl-Erik Karlsson och Gerd Ahlgren.

 

PR man: Karl-Erik Karlsson

 

Styrelsen ber härmed att få tacka föreningens alla medlemmar för det gångna verksamhetsåret.

 

 

 

Uno Nährström                                                                Otto Höghielm
Ordförande                                                                                       Kassör

 

 

Fredrik Lönngren
Sekreterare