Verksamhetsberättelse för Gutebälgarna år 2002

 

Styrelsen för föreningen Gutebälgarna ber att få förevisa 2002 års verksamhetsberättelse.

 

 

Mars

 

5                                       Årsmöte hos Gerd Ahlgren i Vall.

23-24                       Träningsläger på FBU-gården, Fårö.

 

April

 

27 - 29 Dragspelsträff på Silja Serenade, kryssning till Helsingfors. Detta var vår egna aktivitet under det gångna året. Vi gjorde två framträdanden per dag och deltog i diverse buskspel.

 

Ett par hundra musikanter deltog i denna resa arrangerad av Borlänge Dragspelsklubb och Siljaline i samarbete. Där var musik i två våningar, från klassiskt till kultis till mycket fin jazz, god mat och dryck. Vi gjorde fyra mycket uppskattade framträdanden. Under dagen i Helsingfors hann vi förutom buskspel även med en guidad rundtur och litet egna promenader. En mycket minnesvärd resa!

 

Maj

 

11                                   Dansuppvisning vid FBU lägrets 50-årsjubileum, Fårö. Vi gjorde också några egna låtar.

 

Juni

 

6                                       Svenska Flaggans Dag, dansuppvisning och ett eget program i Vibble.

20                                   Dansuppvisningar på Fältgatan i Visby och Syrengården i Björke.

21                                   Midsommarafton:

08.00 Samling för gemensam frukost, Langska huset, Kopparsvik.
09.30 Dansuppvisning på Gotlands Sjukhem
10.30 Dansuppvisning på Åkermanska
11.15 Dansuppvisning på Göransgården
12.30 Majatåg från Södertorg till Paviljongsplan, dansuppvisning och lekar kring midsommarstången. Vi gjorde också ett eget program på ca 20 min. På pensionärsboendena hann vi av tidsmässiga skäl endast med en eller två egna stycken.

 

Juli

 

6                Dansuppvisning på Roma Kungsgård
20              Dansuppvisning på Roma Kungsgård.

Vid de här båda tillfällena inledde vi kvällarna med ett eget program bestående av gotlandslåtar. Arrangörer var bland andra Gotlands Hembygdsförbund, Vänge pastoratskör, Roma kyrkokör, dirigerade av Per Farinder och Birgit Sjöstedt-Gahnfeldt. Sanford Skinner framförde Gotländsk Sommarnatt på trumpet, stycket gav arrangemanget dess namn. Erik W Ohlson och vid ett tillfälle Sven Wessman berättade om gamla gotländska bröllopstraditioner. Den senare underhöll också på fiol.

 

Augusti

 

2                Hasse Burell 60-år, uppvaktning i Helikopterhangaren i Visby.
3                Dansuppvisning på Roma Kungsgård. Samma som den 6 och 20 juli.

Vi inledde med ett eget program bestående av gotlandslåtar.
11-14         Gotlands Folkdansfestival.

 

11              Invigning på Kneippbyn
12              Dans på gator och torg

Långschottis

Korum St Drottens Ruin

Bankett på Kneippbyn

13              Folkloreafton på Kneippbyn. Vi inledde kvällen med ett eget tiominutersprogram.

14                                   Avslutning Magnsarve, i Ekeby.

 

Under festivalen kom vi att lära känna två nyckelharpister med vilka vi så smått har inlett ett låtutbyte.17              Walldagen ,eget framträdande

 

September

 

13              Uppvisning på Lillemors (landshövdingens) residens för arbetsförmedlingsfolk från östersjöstaterna.

27-30                       Resa till St Tuna Folkdanslag i Borlänge. En oförglömlig helg med mycket generöst mottagande av våra värdar. Framträdanden med gillet, egna och tillsammans med andra musikanter.

 

 

Oktober

 

19                                   Uppvaktning i Roma inför Allan Vimans 70-årsdag.

 

November

 

15                                   Gillesträff i Othems Bygdegård

 

December

 

9                                       Julavslutning med gröt och smörgås.                                

 

 

Som synes har vi haft ett livligt verksamhetsår med 21 (19 med gillet och två egna) officiella engagemang inräknat en del internt. Hit räknar vi födelsedagsuppvaktningar (som ju också kan sägas vara officiella) och gillesträffar.

 

Vi kan konstatera att det mycket givande samarbetet med Visby Folkdansgille fortsätter som förut, dvs alltid mycket givande. Träningarna startade måndagen den 7 januari. 

 

Vi har gjort två fastlandsresor, den första i samband med Dragspelsträffen på Silja Serenad. Den andra, tillsammans med gillet gick till Borlänge, där vi gästade Stora Tuna Gille. Kort och gott kan vi säga att vi blev mycket gästfritt emottagna.

 

Inalles har föreningen under året haft tolv betalande, varav nio aktiva medlemmar, vilka styrelsen (vilken har haft ett protokollfört möte) tackar för deras engagemang.

 

_____________________                            __________________

 

Uno Nährström, ordförande                            Otto Höghielm, kassör

 

_____________________

 

Fredrik Lönngren, sekreterare