Verksamhetsberättelse för Gutebälgarna år 2004

 

Så har ett år åter gått och kan läggas till handlingarna. Det har varit präglat av stor musikalisk aktivitet. Framförallt tillsammans med Wisby Folkdansgille, men vi har även haft några egna aktiviteter.

 

Vårens repetitioner startade måndagen den 9 januari och vi har som brukligt tränat tillsammans med våra vänner i gillet varje måndag under vår och höst. Vid behov har vi också haft egna träningar, förlagda till tisdagar på GotlandsMusiken i Vibble.

 

Årsmöte höll vi hos Gerd Ahlgren i Dalhem den 23/3-2004.

 

Ett kvartalsmöte hölls 2004-10-06 hos Karl-Erik Karlsson i Västerhejde då frågorna om en klubbfest, träningskvällar samt eventuell cd-inspelning diskuterades. Vilket ger två protokollförda möten under det gångna året.

 

Aktiviteterna fördelar sig så som följer:

 

25 januari   Dansuppvisning på Tingsbrogården i Bro.

 

21 februari Dansuppvisning för Sanda Dansförening i Sanda Bygdegård. Ett arrangemang tillkommet på initiativ av Pontus och Katrine, vilka är gillets yngsta medlemmar.

 

14 mars      Dansuppvisning på Korpen, avdelning Gul grupp.

 

19 mars      Dansuppvisning i Dalhems bygdegård på Gerd Ahlgrens 60-årsdag.

 

20 mars      Dansuppvisning i Endre bygdegård, i samband med firande av Katrin och Pontus Björkdahls bröllop och Katrins 30-årsdag.

 

26 mars      Dansuppvisning i Grötlingbo bygdegård på Lars-Erik Kattlunds 60-årsdag.

 

3-4 april     Träningsläger på FBU-gården, Fårö

 

8 maj         Dansuppvisning på Klostergården i Roma.

 

16 maj        Vi firade vårt trettioårsjubileum med en mycket välbesökt spelträff på Duss i Bro. Ett flertal grupper medverkade med egna framträdanden. Nämnas kan framförallt att Dolle och Ulla-Britt Muthas (Dolle var en av föreningens grundare) framförde några duetter. Det var till stor glädje för oss alla att se hur Dolle återigen kunde hantera sitt spel med bravur, efter en lång konvalescens. Bland övriga framträdande kan Allan Nilsson (vilken framförde sin dragspelsmonolog), Bidlagé, Sträng Taget och framförallt våra vänner i gillet nämnas. Allt till mycket förnöjsamhet bland den publik som fyllde lokalen till fullo.

 

Förutom uppträdande från scen var där ett buskspel, där även en del jazzmusik kunde höras klingande över den gamla gårdsplanen.

 

Firandet blev mycket lyckat och omnämnt våra lokala tidningar.

 

20 maj        Samkväm med folkdansare från Nolagille, Örnsköldsvik, Duss i Bro. Här kan nämnas att Maria Wernberg, vilken bor i trakterna av Lärbro under sommarmånaderna fanns med bland gästernas musikanter. Maria tilldelades senare under året en utmärkelse under uppspel för zornmärket.

 

28 maj        Dansuppvisning i Västerhejde bygdegård på Maj Olsson 60-årsdag.

 

5 juni         Dansuppvisning i Björkegården i Björke på Ingrid Hoffmans 70-årsdag.

 

6 juni         Dansuppvisning på Svenska Flaggans dag i Vibble

 

12 juni        Dansuppvisning i Halla bygdegård på Otto Höghielms 80-årsdag.

 

23 juni        Traditionsenligt midsommarfirande på äldreboendet Grönsiskan i Visby med dansuppvisning och dans kring midsommarstången tillsammans med barn från daghemmet storken.

 

24 juni        Dansuppvisning på Tallbacken i Follingbo och Syrengården i Roma   

 

 

25 juni        Midsommaraftonen var som vanligt en fullspäckad dag. Vi och gillet startade traditionsenligt med en sillfrukost på Langska huset (hushållningssällskapets lokal vid kopparsvik). Det är något speciellt med denna traditionsrika frukost som vi aväter i detta i sanning kulturellt inpyrda och mycket vackra hus. Bättre start på en lång och rolig dag kan knappast finnas.

 

                 Dansuppvisningarna var på Gotlands Sjukhem och Åkermanska Stiftelsen. Sedan följde Majatåget från södertorg till Paviljongsplan. Som alltid hakade intresserade på och följde med i dansen längs gatorna. Väl framme följde ringlekar och en dansuppvisning. Vi gjorde även några egna stycken. Några ur vår grupp hade engagerats att ackompanjera Evert Jansson i ett knippe Evert Taube visor. I övrigt kunde vi och resterande publik lyssna till ett rikhaltigt program av som alltid god kvalitet.

 

26 juni        Dansuppvisning i samband med midsommarfirandet på Lojsta slott.

 

11 juli         Dansuppvisning i samband med Friluftsgudstjänsten i Ekeby. Denna fick på grund av dåligt väder flyttas till bygdegården.

 

24 juli         Dansuppvisning i stenkyrka på Kerstin Larssons 70-årsdag.

 

6 augusti    Framträdande med Gotländska Ungdomsringen och Tipyn o Bopeth, ett gästande danslag från Wales. Väskinde Prästladugård.

 

Sommarens stora arrangemang och engagemang för vår del var årets upplaga av Gotlands Folkdansfestival. I och med vårt medlemskap i Wisby Folkdansgille är vi med och arrangerar denna. Som alltid förr om åren fick vi här tillfälle att träff a musikanter från när och fjärran. I år kom de mest långväga från Wales och Isle of Man. Walesarna var här på ett svarsbesök i och med gillets resa till dom för ett tag sedan. Dessa möten ger alltid upphov till utbyten mellan människor både musikaliskt och på annat sätt. Vi fick tillfälle att spela tillsammans med de gästande musikanterna vid ett flertal tillfällen.

 

Årets festivalprogram fördelade sig så som följer:

 

9 augusti    Dansuppvisningar på Östercentrum, utanför Skocity och på Södertorg. Uppvisning i samband med Korum S:t Karins ruin. Här i samarbete med Gotländska Ungdomsringen.

 

10 augusti  Vi var engagerade i spelträffen på Kneippbyn där vi tillsammans med gästande musikanter övade in ett program inför kvällens folkloreafton, under ledning av Uno Nährström och Bengt Kahlström.

 

11 augusti  Avslutningsceremoni med bland annat dansuppvisning, i Magnsarve änge. Här hann vi även med en del gemensamt samspel med gästerna.

 

12 augusti  Samkväm i Ekeby bygdegård tillsammans med Manx Folk Dance Society från Isle och Man

 

15 oktober Vi höll en klubbfest på Torgkrogen, där vi avnjöt deras filemeny.

 

14 november Dansuppvisning på Åkermanska stiftelsen och på Gotlands Sjukhem.

 

26 november Gillesträff Follingbo Bygdegård.

 

6 december Julavslutning med gröt och smörgås.

 

Tillsammans med Visby folkdansgille har vi haft ca 40 träningstillfällen och förutom detta ett antal egna träningar och vi har även deltagit i en del aktiviteter som Gotländska Ungdomsringen arrangerat.

 

Under hösten startade vi också så smått projektet med att förfärdiga en cd-inspelning.

 

Som synes har vi haft en riklig aktivitet under det gångna året, detta tack vare samarbetet med våra vänner i Visby Folkdansgille, med engagemang av många handa slag. Speciellt kan detta påpekas att vi har haft möjlighet för musicerande tillsammans med gästande musikanter från många olika platser, vilket ibland även givit möjlighet till träning av våra färdigheter i engelska språket.

 

Vi i styrelsen vill tacka föreningens medlemmar för det år som gått.

 

 

 

Uno Nährström                                              Otto Höghielm

 

 

Ordförande                                                    Kassör

 

 

Fredrik Lönngren

 

 

Sekreterare