Gutebälgarna

 

 

Verksamhetsberättelse år 2005

 

 

 

 


Fotograf: Bertil Olsson

 

 

 

 

 

 


 

Inledning

 

Styrelsen för föreningen Gutebälgarna ber att få presentera redogörelsen för det gångna verksamhetsåret 2005.

 

Ett år med mycken verksamhet har åter gått till ända och det är tid för summering av det gångna. Denna blir lång på grund av verksamhetens ganska stora omfattning, vilket gör det extra roligt att försöka formulera densamma.

 

Verksamhetsåret har som alltid präglats av vårt mycket goda samarbete med vännerna i Wisby Folkdansgille och Gotländska Ungdomsringen (numera kallat Folkdansringen). Ett samarbete vilket under den gångna våren tog oss till Neustadt Hessen. En resa vilken också redogörs för i denna skrift, delvis därav den osedvanliga längden. Övriga större engagemang har som alltid varit midsommarafton och folkdansfestivalen. Aktiviteten har varit störst från maj månad och över sommaren, men vid genomläsning av almanackan finner man att engagemangen också har en viss spridning över året.

 

Möten

 

Styrelsen har hållit ett protokollfört möte, vilket var hos Otto Höghielm i Halla onsdagen den nionde februari. I övrigt har saker och ting vid behov diskuterats i samband med måndagsträningarna.

 

Årsmötet avhölls hos Karl-Erik Karlsson i Västerhejde onsdagen den tjugotredje mars och en redogörelse därifrån kunde läsas i våra tidningar en tid efteråt.

 

Träningar

 

Vi har som brukligt hållit egna träningar den första tisdagen i var månad under vår samt hösttermin. Sammanlagt åtta träningstillfällen.

 

Träningar med Gillet

 

Vi startade våra träningar tillsammans med Gillet måndagen den tionde januari. Dessa har som brukligt ägt rum i Follingbo bygdegård och var 45 till antalet. Där var också några extra träningar inför resan, där endast resenärerna deltog.

 

 

Träningar med distriktslaget

 

Flertal gånger

Framträdanden tillsammans med gillet

 

·        8 januari, på Högbrogården i Halla, i samband med After Helg träffen arrangerad av Gotlands Spelmansförbund.

·        23 mars dansuppvisning på Grönsiskan.

·        2-3 april träningsläger på FBU-gården, Fårö

·        8 april gillesträff i Etelhems bygdegård.

·        16 april på Röda Korsets träffpunkt Kupan.

 

Resan till Neustadt Hessen 19/5-25/5.

 

Torsdagen var resdag. Vi samlades ett trettiotal personer vid hamnterminalen vid 16-tiden för ombordstigning på MS-Visby som skulle föra oss till Nynäshamn. Väl där väntade en inhyrd buss som tog oss till vandrarhemmet i Nyköping..

 

Fredag: Prick 05.00 kom tre taxibilar vilka skulle köra oss till flygplatsen i omgångar.

 

Väl på flygplatsen var det dags för den kö som alltid blir vid en incheckningsdisk, vare sig det är på denna plats eller den i hamnterminalen.

 

Efter två timmar landade vi på Frankfurt Hahn som är en gammal nedlagd flygbas. Den ligger ca 12 mil norr om Frankfurt men bär ändå denna stads namn, liksom Stockholm Skavsta. Efter någon timmes väntan kom bussen som skulle ta oss till Neustadt / Hessen.

 

 

Efter inkvartering vidtog träning

Erfurtshausen Barn och Ungdomslag.

 

På kvällen bar det av till Erfurtshausen för en bykväll (Schönen Folkloreabend) tillsammans med lokala danslag.

 

De hade två kvinnliga accordeonister till ackompanjemang, vilka var mycket duktiga och de fick ibland sällskap av en blockflöjtist.

 

Där var hela tiden stämning av folkfest, yngsta deltagaren var kanske tio och den äldsta uppåt åttio.

 

Lördag: Festivalens invigningsdag. För vår del började det hela med en kortare parad, tillsammans med en blåsorkester, olika prominenser och Neustadts nya innevånare (vilka presenterades med namn, profession, vart de kom ifrån, var de arbetade och intressen mm). Den ca femhundra meter långa paraden tog oss igenom stadens centrum.

 

 

 

Neustadts stadsorkester (i brist på bättre minne).

 

 

 

 

 

Fotograf: Rolf Östman

 

Vi gjorde ett framträdande på torget varpå det blev dags för parad till festplatsen (ett imponerande tivoli med ett stort tält anpassat för fester och konserter).

 

Söndag: Var den stora paraddagen. Som brukligt klädde vi om och tränade i rådhuset. Sedan var det dags för förflyttning till fots ut ur staden till en kilometerlång raksträcka (antagligen använd av det gamla pansarregementet). Längs denna ställde ett hundratal grupper upp. Där var representanter för olika yrkesgrupper, iförda uniformer respektive olika yrkesmunderingar. Nämnas kan t ex stadens brand värn i paraduniform respektive en grupp biodlare i skyddsmundering. Olika traktordragna ekipage visade scener ur folkliv från förr i tiden mm, mm.

 

Målet var festplatsen där programmet var liknande det under föregående dag. Kvällen avslutades dock med en Elivsföreställning följd av ett band som spelade Abba musik.

 

Måndag: Träning och ett framträdande på festplatsen. Här gjorde vi vår bästa insats enligt Maggan och Göran.

 

 

 

Fotograf: Marie Bodin

 

Under eftermiddagen gjorde vi en utflykt till Alsfeld, en medeltida stad ca tre mil bort. Husen i centrum var genomgående av ungefär samma höjd som de vi har på Strandgatan. Vi hann med att bese denna under några timmar. Några av oss fann ett fint konditori.

 

Tisdag: Vi gjorde ytterligare ett bejublat framträdande. Efter omklädning och packning var det dags att lämna Neustadt/Hessen för att styra kursen norrut. Först till Marburg där Detlef Gräser som känner till staden väl bjöd på en guidning som bland annat tog oss till den gamla borgen, högt belägen på ett berg. Efter några timmar i denna vackra stad var det dags att åka vidare till Frankfurt Hahn och planet som skulle ta oss till Skavsta.

 

Resan var gemomgående mycket bra organiserad av Bertil Almberg och Detlef Gräser med medarbetarstab.

 

Vi har överhuvudtaget mycket roligt tillsammans. Dels de resor vi ibland gör, men även helt vanliga måndagsträningar. Vi har också vissa traditioner som håller oss samman. Kan t ex nämna sillfrukosten som inleder midsommarfirandet och Fårölägret varje vår.

 

·        6 juni dansuppvisning Svenska Flaggans dag på Vibblegården. Vi spelade även till kaffet här och det blev en stunds allsång.

·        22 juni, dansuppvisning på Grönsiskan. Här deltog barn från daghemmet Storken i dansen kring midsommarstången. Inge Landtbom var också närvarande och spelade några av sina kompositioner. Vi såg till att snabbt skaffa noterna till dessa.

·        23 juni Dansuppvisning på Tallbacken och Syrengården.

·        24 (midsommarafton) började med traditionsenlig sillfrukost och träning i och utanför Langska huset. Dansuppvisningarna var på Gotlands sjukhem och Åkermanska stiftelsen under förmiddagen. Vid 12-tiden var det dags för Majatåg från södertorg till paviljongsplan, där vi gjorde en dansuppvisning. Gillet ansvarade för dansen kring stången.

·        2 juli dansuppvisning tillsammans med folkdansringen i samband med Florsndagen på Burs prästgård, samt deltagande i folkmusikkonserten i Burs kyrka.

·        16 juli deltog vi vid uppvaktning av Bertil Almberg i samband med hans sextioårsdag.

·        24 juli dansuppvisning på Högby äng i Hemse.

·        14/8-17/8 Gotlands Folkdansfestival

 

Söndag: invigning på Kneippbyn då gästande lag presenterades och fick möjlighet att pröva på gotländska lekar. Vi och gästande musikanter hann med några låtar. Efter denna följde dans i Rotundan.


Måndag: Började med dans på Gator och torg tillsammans med distriktslaget. Vi gjorde uppvisningar på tre platser. Östercentrum, Wedins skoaffär samt på Södertorg. Efter detta var det dags för schottiståg från Södertorg till St: Carins Ruin. Väl där följde ett korum under ledning av Biskop Lennart Koskinen. Publiken fick möjlighet att delta i några danser. Poängteras bör speciellt att där var dans till psalmerna.

 

Kvällen ägnades åt bankett på Kneippbyns Rotunda. Vi och alla gästande musikanter stod för musiken till dansen, vilket gav många möjligheter till gemensamt musicerande och nya bekantskaper.

 

Tisdag: Vi (Uno Nährström och Bengt Kahlström) höll i spelträffen på Kneippbyn. Ett program inför kvällens Folkloreafton tränades in. Har gavs möjlighet till inlärning av nya låtar från när och fjärran.

 

Folkoreafton på Kneippbyns scen där vart och ett gästande lag gjorde en uppvisning på tio minuter. Vädret var som alltid perfekt. Därefter följde dans och jamning på Rotundan.

 

Onsdag: Avslutning i Magnsarve änge (Ekeby). Alla lag gjorde uppvisningar. Resultaten från tisdagens dansverkstad förevisades. Som brukligt deltog Ekeby hembygdsförening med en medeltida marknad. Vi utspisades med grillat lamm och potatissallad (mycket förträffligt tillrett av Bertil Almberg och medhjälpare).

 

 

·        28 augusti gillets dag på Lojsta Slott

·        22 oktober. Uppvaktning av June och Lars Norrby i Vänge bygdegård. I samband med deras 124-års dag.

·        11 November gillesträff i Othem bygdegård.

·        4 september arrangerade Uno Nährström, Eddie Pettersson och Karl-Olof Stengård en spelträff på Duss i Bro. Denna blev mycket välbesökt och lyckad. Vi var åtminstone ett tjugotal musikanter och ett femtiotal i publiken.

·        5 december terminsavslutning med lekar, gröt och smörgås.

 

Egna framträdanden

 

·        4 september på Duss i Bro i samband med Dragspelsträffen.

 

 

Avslutning

 

Sammantaget får sekreteraren antalet framträdanden till 25 (med tyngdpunkterna lagda på resan, midsommarafton och festivalen). Tjugofyra av dessa är tillsammans med gillet och distriktet och ett eget. Men vi gör många gånger några egna låtar under dansuppvisningarna. Vi har gjort framträdanden på så vitt skilda platser som Paviljongsplan, äldreboenden, St Carins Ruin och Burs kyrka.

 

Vi har förnyat vår repertoar under tisdagsrepetitionerna.

 

Föreningens medlemsantal har varit konstant under det gångna året.

 

Vi kan summera ett år med många engagemang av olika slag.

 

Styrelsen ber härmed att få tacka föreningens medlemmar för det gånga året.

 

 

 

Uno Nährström, ordförande.                           Otto Höghielm, kassör

 

 

 

Fredrik Lönngren, sekreterare.