Verksamhetsberättelse för Gutebälgarna år 2006

 

Styrelsen för Dragspelsklubben Gutebälgarna ber att få presentera verksamhetsberättelsen (ett dokument som blir omfattande tack vare den myckna aktiviteten) för det gångna året 2006.

 

Det har varit ett för föreningen mycket aktivt år med många framträdanden tillsammans med Wisby Folkdansgille, Gotländska Folkdansringen, daglediggruppen och Gotlands Folkdansfestival samt några egna framträdanden.

 

Medlemsantalet har under det gångna året uppgått till tio stycken.

 

Vi har repeterat tillsammans med gillet i Follingbo bygdegård varje måndag under vår och höst terminen med start den 9 januari och avslutning den 6 december. Under sommaren har vi haft träningar vid behov. Delar ur gruppen har vid ett antal tillfällen även deltagit i onsdagsgruppens träningar på onsdagar i Svenskbygården (Roma) och träningar med Gotländska Folkdansringen vid behov. Utöver detta har vi själva haft repetitioner varannan tisdag under vår och höstterminen i GotlandsMusikens lokaler i Vibble. Gillesträffarna tillsammans med öns övriga gillen har varit en annan regelbundet återkommande aktivitet.

 

Vi deltog i den av Uno Nährström, Kallis Bengtsson och SDR arrangerade dragspelskursen på Fårö den 4-5 maj. Under kursen, vilken var förlagt till FBU-gården på Fårö fick vi tillfälle att träna in ett brett program med för dragspel litet mera ovanlig musik så som Wolfgang Amadeus Mozarts ”Ave Verum Corpus” och Edward Elgars ”Pomp and circumstance”. Under denna kurs väcktes tankarna på den dragspelsgala, i vilken vi kom att vara medarrangörer den 27/1-2007.

 

Styrelsen har hållit två protokollförda möten, den 20/2 och 3/10. Årsmötet hölls den 14/3 hos Uno Nährström.

 

Vi har gjort två resor under det gångna verksamhetsåret. Delar ur gruppen deltog i Gotländska Folkdansringens resa till Oskarshamnsdansen den (25 Maj). Tillsammans med Wisby Folkdansgille gjorde vi ett besök hos Knivsta Gille 25-26 november.

 

En mera detaljerad redogörelse för alla under året förekomna aktiviteter inklusive de två resorna följer nedan. Där inte annat anges är det tillsammans med Wisby Folkdansgille eller Gotländska Folkdansringen (betitlat distriktet).

 

Januari

 

Fredag 6. Eget deltagande vid After Helg spelträffen vilken arrangerades av Gotlands Spelmansförbund på Högbrogården i Halla.

Måndag 9 Träningsstart med Wisby Folkdansgille.

 

Februari

 

Lördag 11 Kerstin Sjögrens årsdag på Warfsholms pensionat.

 

Söndag 12 Träning med distriktet i Kräklingbo bygdegård.


Fredag 24 Wisby Folkdansgille avhöll sitt årsmöte i Follingbo bygdegård.

 

Mars

 

Tisdag 14. Föreningens årsmöte hos Uno Nährström.


Tisdag 21. Vi spelade in en demoskiva hos Uno Nährström. Efter färdigställandet skickades den till Malta tillsammans med en video visande Wisby Folkdansgille i aktion.

 

Fredag 31. Gillesträff i Follingbo bygdegård.

 

April

 

Tisdag 4. Vi höll för första gången under denna vårtermin en egen repetition på GotlandsMusiken i Vibble.

 

Lördag 22 – Söndag 23. Träningshelg med WFG på Fårö. Två hela övningsdagar och en mycket trevlig lördagskväll med middag och spelning till dans där även deltagare från andra kurser på FBU-gården var uppe på dansgolvet.

 

Tisdag 25. Onsdagsgruppen hade framträdande i och med friskvårdsdagarna på Borgen..

 

 

Maj

 

Torsdag den 4. Framträdande med onsdagsgruppen på Björkegården i Roma.

 

Lördag den 6 – söndag 7. Vi deltog i den av Uno Nährström, Kallis Bengtsson och SDR arrangerade dragspelskursen på FBU-gården på Fårö.

 

Lördag 14. Vi deltog i den av Uno Nährström och Karl-Olof Stengård bland andra arrangerade dragspelsträffen på Duss i Bro.

 

Lördag 14. Träning med distriktet hos Bertil Almberg i Väskinde.

 

Torsdag 25 – Söndag 28. Deltagande i Oskarshamnsdansen tillsammans med distriktet.

 

Torsdag var resdag. Träning på hotellet efter framkomst.

 

Fredagen 26. Fyra framträdanden, bland annat på stora torget och i gallerian (där vi fick tillfälle att lyssna till Oskarshamns dragspelsklubb). Lokaltidningarna uppmärksammade oss när vi var på Stora Torget. Bland annat gjorde de intervjuer med Eiwor Söderström och Bertil Almberg. Gerd Ahlgren hamnade på foto.

 

Fredagskvällen ägnades åt gillesdanser i folkparken, vilken var fullproppad med dansare. Rose-Maries orkester stod för det musikaliska.

 

Lördag 27, dansparad som gick från stadsparken till Badholmen, där vi fick tillfälle att musicera tillsammans med Oskarshamns Dragspelsklubb.

 

Söndag 28 var hemresedag.

 

Juni

 

Lördag 3, uppvisning i och med invigningen av den nyrenoverade dansbanan i Hörsne.

 

Tisdagen 6. Två uppvisningar i och med nationaldagsfirandet. I Almedalen på eftermiddagen och Vibble gård under kvällen.

 

Tisdagen 20. Midsommarfirande på äldreboendet Grönsiskan i visby. Vi började med dansuppvisning och sedan blev det dans kring midsommarstången tillsammans med barn från daghemmet Storken.

 

Torsdagen 22. Två framträdanden. Gråbo servicehus i Visby och Syrengården i Roma.

 

Fredagen 23, midsommarafton. Denna dag hade vi fem framträdanden. Vi startade dagen traditionsenligt med sillfrukost i Langska huset. Under förmiddagen hann vi med Gotlands Sjukhem, Åkermanska Stiftelsen och Pjäsen. 12.30 var det dags för Majatåget. Under eftermiddagen var det framträdande på paviljongsplan där vi spelade till gillet som hade hand om lekarna och dansen kring midsommarstången. Delar av vår grupp ackompanjerade Evert Jansson i ett Evert Taube program.

 

Lördag den 24. Kjäll Sönnergren firade sin 60-årsdag i Ekeby. Gillet uppvaktade med blommor och dansuppvisning.

 

Juli

 

Lördag 1. Uppvisning med distriktet under den av Gotlands Spelmansförbund arrangerade Florsndagen i Burs. Först var det uppvisning på prästgårdsplan. Under folkmusikkonserten i Burs kyrka var det fyra danser. Vi gjorde två egna låtar och deltog i allspelet.

 

Lördag 8. Uppvisning för skotska kryssningsgäster i länsmuseets bildstenshall.

 

Under vecka 29 deltog delar av gruppen i en tysk tv-filminspelning på böckerna ”Den du inte ser” och ”I denna stilla natt” av Marie Jungstedt.

 

Den 21 Juli var detta förlagt till Gotlandsänget. Här framträdde vi som grupp och fick förstärkning av en av barnskådespelarna.

 

Fredag 14. Uppvisning i östergravar i och med Visbyfestivalen. En festival med blandning från hårdrock till jazz och folkmusik.

 

Augusti

 

13 – 16 Gotlands Folkdansfestival.

 

Söndag 13. Invigning på kneippbyn. Efter invigning var det dans i Rotundan. Vi spelade tillsammans med gästande musikanter.

 

Måndag 14. Dans på gator och torg, schottiståg längs adelsgatan, korum i St Carins ruin. Bankett på Kneippbyns Rotunda med dans där vi spelade med de gästande musikanterna. Här förekom också dansutlärning mellan varven.

 

Tisdag 15. Delar av gruppen deltog i spelträffen för gästande spelmän. De fick lära sig några gotländska låtar inför kvällens Folkloreafton. Uno Nährström och Bengt Kahlström höll i utlärningen.

 

Tisdag 15. Folkloreafton på Kneippbyns stora scen. Vi inledde kvällen tillsammans med gästande spelmän då vi framförde det vi lärt oss på spelträffen. Gillet gjorde en uppvisning till vilken vi spelade. Sammanlagt var där ett tiotal framträdande lag. Det mest långväga kom från Gotlands vänort i Estland, Tukums. Vi var alla mycket imponerade av detta ungdomslag.

 

Tilläggas kan att våra vänner från Knivsta Yngve Palm och Lena Andersson slöt upp under denna kväll. De var även med under den kommande onsdagen.

 

Efter det att folkloreaftonen var slut fortsatte vi så som kvällen innan med dans i rotundan.

 

Onsdag 16. Avsutningsdag i Magnsarve änge. Dagen startade kl 10.00. Alla deltagande lag och grupper gjorde uppvisningar. Här fick vi också oss dräkternas historia till livs. Efter några timmar var det dags för grillat lamm med tillbehör. Gillet gjorde sitt framträdande under eftermiddagen. Festivalen avslutades med en dans där alla dansare deltog till musik av alla spelmän på en gång.

 

Söndagen 27. Distriktets dag på Lojsta slott. Samkväm, tipspromenad, musikalisk frågesport och dans.

 

September:

 

Söndag  3. Dragspelsträff på Duss i Bro. Arrangerad av Uno Nährström och Karl-Olof Stengård

Måndag  4. Gillet startade sina träningar för hösten.

Tisdag  5. Vi höll vår första egna träning för hösten under föresatsen att den kommande terminen repetera varannan tisdag förutom måndagsrepen, bland annat i anledning av den i januari planerade dragspelsgalan..

 

Onsdagen den 6. Daglediggruppen hade uppvisning i Hemse församlingshem.

 

Oktober

Onsdag den 11. Onsdagsgruppen hade uppvisning på Pjäsen.

Fredag 13. Eget framträdande på Maris Café, Radio Gotland. Vi framförde åtta låtar.

Onsdag den 25. Onsdagsgruppen hade ett framträdande på Pjäsens dementavdelning.

 

November:

Fredag den 10. Gillesträff i Etelhem bygdegård.

Lördag den 25 – söndag den 26. Gillet gjorde en resa till Knivsta. Vi anlände till Knivsta gilles träningslokal ca kl 12.00. De hade dukat upp en riklig lunch. Vi fick dock först plocka fram våra instrument. Eftermiddagen ägnades åt en liten guidning i Knivsta samhälle med omnejd och vila på hotellet. Lördagskvällen var vikt för en mycket fin middag med dans och mycket spel som sig bör.

 

Söndagens program bestod av en guidad tur i Uppsala. Vi hade allt för litet tid till förfogande, men vi hann ändå se mycket.

 

Under eftermiddagen var det dags för ett gemensamt framträdande på servicecentret i Knivsta. Publiken uppgick åtminstone till ett femtiotal.

 

Nöjda med en mycket trevlig vistelse hos våra vänner var det så dags att återigen bege oss mot Nynäshamn.

 

December

 

Måndag den 11. WFG hade terminsavslutning med julgröt i Follingbo bygdegård.

 

Summerat får sekreteraren det till att vi har gjort trettiosex framträdanden under det gångna verksamhetsåret. Enbart midsommaraftonen innehöll fem framträdanden, tre pensionärshem, majatåget och gillets engagemang på paviljongsplan. Vi kan således se tillbaka på ett mycket aktivt år med ett fortsatt mycket gott samarbete med våra vänner i Wisby Folkdansgille. Vi har haft ca 45 gemensamma träningar / repetitioner. I övrigt har vi repeterat åtminstone en tisdag per månad för oss själva. Under den gångna hösten repeterade vi två tisdagar per månad inför framträdandet på Maris Café samt den i januari 2007 av oss bland andra arrangerade dragspelsfestivalen. Vi kan således se tillbaka på ett mycket verksamt och tillika ett mycket givande år 2006.

 

Styrelsen ber härmed att få tacka föreningens medlemmar för det gånga verksamhetsåret och vi ser med tillförsikt fram mot det kommande året 2007.

 

Uno Nährström, ordförande                                             Otto Höghielm, kassör

 

 

Fredrik Lönngren, sekreterare