Verksamhetsberättelse för Gutebälgarna år 2007

 

Styrelsen för Dragspelsklubben Gutebälgarna ber att få presentera följande verksamhetsberättelse.

 

Klubben bestod vid det gångna verksamhetsårets ingång av elva medlemmar, varav åtta aktiva. Två stycken blivande (vilka officiellt väljs in vid 2008 års årsmöte) har tillkommit under det gångna året, Marianne Norrby på violin och Bertil Karlsson på Dragspel.

 

Två medlemmar har gått ur tiden under det gångna året.

 

Detta gör att vi nu har en besättning bestående av fyra dragspel, tre violiner, två gitarrer och bas. Vi är elva medlemmar varav tio är aktiva (om sekreteraren har räknat rätt). Den elfte skall förhoppningsvis snart återigen vara aktiv.

 

Den 24 oktober nåddes vi av beskedet att vår vän Martin Björklund hade avlidit. Martin var medlem från det att klubben bildades år 1974 och fram till sin bortgång, aktiv fram till för ca tre år sedan.

 

Måndagen den 31/12 (Nyårsafton) nåddes vi likaså av beskedet att Egon Lindström gått ur tiden. Egon var liksom Martin aktiv medlem i klubben från dess start och han deltog i repetitioner och framträdanden fram till början av 1990-talet, efter detta fungerade Egon som stödmedlem.

 

Vi sänder våra tankar till Martin och Egon samt deras anhöriga och andra nära och kära.

 

När det gäller det positiva kan vi se tillbaka på ett intensivt verksamhetsår med många olika typer av engagemang. Det mycket givande samarbetet med Wisby Folkdansgille och Gotländska Folkdansringen har fortsatt i oförminskad takt. Vi har också haft en bitvis intensiv egen verksamhet, med framförallt egna repetitioner inför och genomförandet av dragspelsgalan i januari och några inspelningstillfällen, då vi (hemma hos Uno) bland annat har spelat in låtar till daglediggruppen och gillets hemsida.

 

Vi har hållit två protokollförda medlemsmöten, måndagen den 5 februari och 8 oktober.

 

Nedan redogör vi i detalj för verksamheten under år 2007. Där inte annat anges är det aktiviteter tillsammans med Wisby Folkdansgille.

 

 

Januari:

 

Lördag 5, klubben deltog vid den av Gotlands Spelmansförbund arrangerade After Helg träffen på Högbrogården i Halla.

 

Måndag 8, träningsstart med Wisby Folkdansgille.

 

Tisdag 9, höll vi vår första egna repetition för våren.

 

Lördag 27, vår i samarbete med Kallis Bengtsson och med stöd av Kulturföreningen Roxy, GotlandsMusiken, Gotlands Spelmansförbund och Kultur och Fritidsförvaltningen arrangerade dragspelsgala gick för första gången av stapeln på Säveskolan.

 

Deltagare var: En Bälg och En stråke (Kallis Bengtsson (accordeon) och Per Boesen (violoncell)), Gutebälgarna, Dragkraft, Kalle Jacobssons Kvintett. Bosse Carlgren var konferencier. Publiken fick lyssna till ett varierat program vilket innehöll det mesta från barock till kultis, jazz och nutida konstmusik. Dolle Muthas fick en hyllning vid detta tillfälle då galan delvis arrangerades till Dolles ära.

 

Februari:

 

Söndag 11, dansuppvisning på Tingsbrogården i Bro.

 

Lördag  24, deltagande på kvällen i samband med en gillesdanskurs och middag på restaurang Hwitstjärna. WFG hade besök av Döderhultsviksgillet från Oskarshamn, vilkas ledare fungerade som instruktörer under kvällen.

 

Mars:

 

Tisdag 20 höll vi vårt årsmöte hos Lennart Torndahl i träkumla.

 

Tisdag 27, dansuppvisning av onsdagsgruppen för Rebeckalogen på Odd Fellow.

 

April:

 

Lördagen 14 var det en träningsdag inför sommarens uppvisningar med folkdansgillet i Endre bygdegård.

 

Söndag 15, dansuppvisning i samband med invigningen av Wisby Strand.

 

Torsdag 19, dansuppvisning med daglediggruppen på Björkegården. Den lokala Rödakorskretsen arrangerade en sopplunchträff för bygdens pensionärer.

 

Onsdag 25, dansuppvisning på äldreboendet Ekgatan i Roma.

 

Torsdag 26, dansuppvisning med Daglediggruppen vid sopplunch i Ekeby bygdegård, anordnat av Ekeby Diakonigrupp.

 

Fredag 27, delar av klubben deltog i gillesfesten i Othem bygdegård.

 

Maj:

 

Onsdag 2, delar av klubben deltog då daglediggruppen hade sin avslutning i Roma bygdegård.

 

Torsdag 3: träning med Gotländska Folkdansringen på öppna förskolan, Jungmansgatan.

 

Lördag 5: Deltagande i den av bland andra Uno Nährström arrangerade dragspelsträffen på Duss i Bro.

 

Torsdag den 17-söndag den 20: Delar av klubben deltog i Folkdansringens resa till Oskarshamn för deltagande i den av bland andra Döderhultsviksdansarna och Oskarshamns Dragspelsklubb arrangerade Oskarshamnsdansen.

 

Måndag 21, dansuppvisning på korpens cafeteria.

 

Juni:

 

Onsdag 6:, Sveriges nationaldag. Dansuppvisning vid Sjätte juni firandet på Wibble gård.

 

Onsdag 13 och fredag 15 juni, onsdagsgruppen hade uppvisning för boende på pjäsen, vilka var på utflykt till Magnsarve änge.

 

Tisdag 19, midsommarfirande på Grönsiskans äldreboende. Här fick gillet hjälp med midsommarlekarna av barn från storkens förskola.

 

Onsdag 20: två framträdanden, det första på Tingsbrogården i Bro och det andra på syrengården i Roma.

 

Torsdag 21, dansuppvisning på Gråbo Servicehus.

 

Fredag 22: midsommarafton.

 

Programmet var som alltid fullmatat. Dagen startade med sillfrukost i Langska Huset, varefter vi generalrepeterade dagens program. Under förmiddagen hann vi med uppvisningar på Gotlands Sjukhem, Åkermanska och pjäsen.

 

Majatåget avgick vid 12-tiden från Södertorg mot Paviljongsplan där det sedvanliga midsommarfirandet gick av stapeln. Vi gjorde ett framträdande med gillet, klubben framförde ett eget program och delar av oss ackompanjerade Evert Jansson i ett Taubeprogram. I övrigt fick vi tillfälle att lyssna till många fina artister.

 

Gillet hade huvudansvaret för midsommarstångens beklädnad och resande.

 

Lördag 23, midsommardagen: WFG deltog i midsommarfirandet vid Lojsta Slott.

 

Torsdag 28, Repetition tillsammans med distriktet i Burs kyrka inför Florsndagen.

 

Söndag 30, Deltagande i den av Gotlands Spelmansförbund, Burs hembygdsförening och Burs församlig arrangerade Florsndagen. Vi gjorde ett eget framträdande och ett med distriktet på prästgårdsplan. Klubben framförde två egna stycken i samband med folkmusikkonserten i den fullsatta kyrkan samt ackompanjerade dansarna. Delar av oss deltog sedan under dansspelningen i Burs bygdegård, en heldag i folkmusikens och dansens tecken.

 

Juli:

 

Tisdag den 3, Almedalen i och med firandet av Linnédagen. Gillet ansvarade för programpunkten ”Dans för stora och små”

 

Söndag den 8, dansuppvisning på hembygdsfesten i Stenkyrka.

 

Torsdag den 12, uppvaktning av Olle Ronsten.

 

Onsdag den 18, dansuppvisning på Högby äng i Hemse. Vi var engagerade i och med en av Hemse hembygdsförenings musikkvällar, vilka de arrangerar varje onsdag under sommaren. Förutom dansprogrammet framförde klubben några egna låtar.

 

 

 

Augusti:

 

Måndag 6, Gillet tränade på Lärkparken i Roma inför folkdansfestivalen.

 

Torsdag 9, Folkdansringen hade träning hos Bertil Almberg i Väskinde.

 

Söndag 12, Invigning av Gotlands Folkdansfestival. Kl 19.00 samlades alla deltagare i Kneippbyns Rotunda. Vart och ett deltagande lag presenterade sig. Deltagande musikanter inledde med allspel. Efter invigningen fortsatte vi med dans i Rotundan. Där blev direkt tillfälle till samspel.

 

Måndag 13, På förmiddagen var det träning på kneippbyn. Kl 12.00 startade Dans på Gator och Torg. Vi gjorde fyra framträdanden (östertorg, österport, utanför Wahlgrens skor och på södertorg) tillsammans med Folkdansringen.

 

På kvällen var det bankett på Kneippbyn. Vi fick fin middag och återigen tillfälle att musicera tillsammans med de gästande musikanterna. Dansen pågick fram emot kl 24.

 

Tisdag 14, Delar av klubben var engagerade i spelmansstämman/musikverkstaden vilken arrangerades under förmiddagen.

 

Kl 19.00 startade Folkloreaftonen. Vart och ett deltagande lag gjorde en uppvisning. Efter det att programmet sedvanligt avslutats med Gotländsk Sommarnatt fortsatte vi med dans och samspel i Rotundan.

 

Onsdag 15, sedvanlig avslutning i Magnsarve Änge. Här fick vi återigen möjlighet att se de olika lagen framträda. Vi gjorde ett framträdande med Gillet, vi spelade några egna låtar och fick återigen möjlighet att musicera tillsammans med de gästande musikanterna.

 

September:

 

Söndag 2, deltog vi i den av bland andra Uno Nährström arrangerade Dragspelsträffen vid Duss i Bro.

 

Måndag 3, höstens träningar med gillet startade.

 

Onsdag 5-Tisdag 11: Delar av klubben deltog i gillets resa till Prag. Av tillståndsmässiga skäl fick vi aldrig möjlighet att göra några framträdanden. Men det blev ändå en resa med goda musikaliska upplevelser. Sekreteraren tänker speciellt på Folkloreaftonen.

 

Oktober:

 

Tisdag 16, vi höll vår första egna repetition för hösten, då vi började utarbeta repertoaren för den i januari kommande Dragspelsgalan. Vi kom att använda några tisdagar för repetition inför de begravningsspelningar som skulle komma.

 

Onsdag 31, onsdagsgruppen gjorde ett framträdande på Syrengården i Roma.

 

November:

 

Fredag 9, vi deltog i Martin Björklunds begravning i Fole kyrka. Under begravningsakten framförde vi Gammal Fäbodpsalm och under minnesstunden i fole bygdegård Nocturne och Så skimrande var aldrig havet. Minnesord publicerades några dagar efter det att Martins bortgång blivit offentliggjord.

 

Lördag 17, uppvaktning av Karin Larsson på Odd Fellow

 

December:

 

Söndag 8, uppvaktning av Håkan Ericsson på Odd Fellow.

 

Måndag 10, terminsavslutning med gillet.

 

Måndag 31, nyårsafton. Vi (minus sekreteraren) samlades på Dressman för att inhandla den nya klubbskjortan vilken är tänkt att ersätta den blå slipovern.

 

Förutom det ovan uppräknade har vi deltagit i ett antal gillesträffar.

 

Vi har haft ca 45 repetitioner/träningar tillsammans med gillet. Vi har hållit tio egna repetitioner. När det gäller antal offentliga framträdanden får sekreteraren det till trettiotvå. Något som borde göra år 2007 till ett av klubbens mest verksamma under vår nu trettioåttaåriga existens.

 

Styrelsen vill härmed tacka alla klubbens medlemmar för det gångna, mycket roliga och intensiva verksamhetsåret 2007.

 

 

Uno Nährström, ordförande                            Otto Höghielm, kassör

 

 

 

Fredrik Lönngren, sekreterare