Välkommen till Gutebälgarnas "knapphändiga" sida!

Presentation

Här en porträttpresentation av de nio aktiva medlemmarna i klubben sedan 2013.

Bertil Karlsson                       Britt Ekström                     Fredrik Lönngren

Dragspel                               Fiol                              Kontrabas/altfiol

Göte Johansson                    Gerd Ahlgren                     Göte Niklasson

Dragspel/sång                      Dragspel/vice                      Gitarr/sång

                                              spelledare Göte är på "gång ut"

Lennart Torndahl                   Marianne Norrby                    Uno Nährström

Gitarr/sång                         Fiol/marackas                      Dragspel/sång

                                                                                        och ledare

gutebalgarna.se © 2011 • Privacy Policy • Terms of Use