Välkommen till Gutebälgarnas "knapphändiga" sida!

Våra spelningar 2019

Först skall nämnas att vi spelar till Visby Folkdansgille´s dansövningar normalt varje måndagkväll vår- och höst-termin och att vi parallellt med detta har våra egna repeti-tionskvällar på tisdagar.

Detta ger oss sammantaget mer än 80 sammankomster

per år, om än inte alla medlemmar deltar vid varje tillfälle.


Därutöver har vi följande spelningar inbokade:


5/1 

 


 

 

 

 

6/119/319/36/66/6

9/6


18/618/6 19/6 19/621/6 fm
21/6

em23/67/7
23/723/724/7 
25/7


28/7
14/8
6-7/915/9
Den sedvanliga spel- och dansträffen "After Helg" i Halla bygdegård blir av, men arrangerad av Visby Folkdansgille och Gutebälgarna. Tid 13.00 - 16.30 cirka. Detta eftersom den tidigare arrangören Gotlands Spelmansförbund sedan en tid är nedlagt.

Allspelslåtar: Bränd-Pärs vals G, Schottis från Lye D, Kari-Pers Polska D, Sudersnoa G, Lagergrens vals G, Åsas Gånglåt G, Annas visa G, Spelmannes spelar Dm, Bjers-Niklas vals G.

Evenemanget stöds av Medborgarskolan.


Gutebälgarna och Visby Folkdansgille i en folkdansmässa i Rone kyrka kl. 16.00.

 

Iliansgården Hemse kl. 14.00. Sång- och musikunderhållning.


Hemse Äldreboende kl. 15.00. Sång- och musikunderhållning.


Åvallegården Klintehamn kl. 13.30 i en folkdansuppvisning av Visby Folkdansgille.


Vibblegården kl. 15.30 i en folkdansuppvisning av Visby Folkdansgille. Uppvisningen sker i tvenne omgångar med mellanvarande högtidstal. Gute-bälgarna spelar därutöver några egna stycken.


Sandaträffen, Sanda kyrka och prästgårdsparken från kl. 13.00.
Folkmusikmässa i kyrkan med efterföljande allspel, gruppspel och buskspel samt folkdansuppvisning i prästgårdsparken.


Åkermanska kl. 13.00. Folkdansuppvisning av Visby Folkdansgille.


Gråbo Dagcentral kl. 14.00. Folkdansuppvisning av Visby Folkdansgille.


Roma Äldreboende kl. 13.00. Folkdansuppvisning av Visby Folkdansgille.


Syréngården Roma kl. 14.00. Folkdansuppvisning av Visby Folkdansgille.


Internt: Frukost kl. 08.00 i Vita Huset, Ekmansgatan i Visby med Visby Folkdansgille.


Kl. 10.00 Gotlands Sjukhem folkdansuppvisning av Visby Folkdansgille.


Kl. 11.00 Äldreboendet Pjäsen i Visby folkdansupp-visning av Visby Folkdansgille.


Kl. 12.30 Några ur Gutebälgarna spelar från hästdragen vagn till majatåg från Södertorg genom gator, torg och gränder med ankomst till Paviljongsplan ganska prick kl. 13.00. Här klär man stången medan Gutebälgarna underhåller med musik tillsammans med konferensparet, och då stången är rest vidtar ringlekar för barn och vuxna.

Härefter folkdansuppvisning av Visby Folkdansgille.

Varvat med underhållning från scen upprepas både ringlekar och folkdansuppvisning ytterligare minst en gång under em.  


Mangsarve Äng i Ekeby kl. 13.00 friluftsgudstjänts med folkdansuppvisning av Visby Folkdansgille.


Flors´ n-dagen Burs kyrka med folkdansmässa från kl. 13.00 och därefter sedvanlig spelmansträff med inslag av folkdansuppvisning på Prästgårdsbacken.


Solrosen Torsgatan 1, Visby med Visy Folkdansgille i en folkdansuppvisning kl. 10.30.


Fältgatans äldreboende i Visby med Visby Folkdansgille kl. 11.00.


Högbyäng Hemse kl. 19.00. Underhållningsmusik med Gutebälgarna och folkdansuppvisning av Visby Folkdansgille.


Musikbytet Ekevikens Camping, Fårö från kl. 16.00 till sent. Inbjudes till offentlig spelträff i all enkelhet. Man träffas och spelar/sjunger antingen tillsamman eller i grupp/enskilt, trivs och byter låtar med varandra och har allmänt trevligt tillsammans. Musikbytet 2019.pdf


Sjöräddningsmuseet Fårö från kl. 13.00 underhållningsmusik vid Fårö Hembygdsförening´s sommarfest.


Med Visby Folkdansgille vid kryssningsfaryg i inre hamnen i Visby kajplats 4 kl. 13.30.Visby Folkdansgille gästas av Knivsta Folkdanslag med musikanter.


I anslutning till Anga kyrka/församlingshem kl. 8-14.00 underhållningsmusik för deltagarna i motionscykelloppet Gotland 360.


gutebalgarna.se © 2011 • Privacy Policy • Terms of Use