Välkommen till Gutebälgarnas "knapphändiga" sida!

"Årets Dragspelsgala"

som vi årligen har arrangerat sedan 2007

är nu nerlagd och dess hemsida släckt i februari 2018.

Vill du bli stödmedlem i Gutebälgarna?


Bankgiro 275-0941

Om oss kan nämnas att klubben bildades 1974 på

initiativ av Dolle Muthas och Kalle Jacobsson.

Gutebälgarna kom snabbt att bli en av Sveriges mest

populära dragspelsklubbar, med en osedvanligt blandad, bred och arrangerad repertoar. Inriktningen

hade karaktären av jazz, gammeltjo, folkmusik på lite annorlunda vis och lite annorlunda spelstil. Bl. a. kunde man höra dragspel imiterande säckpipa på ett sätt man inte trodde var möjligt. Mycket tack vare Dolle Muthas fantastiska förmåga att skriva arrange-mang.

Redan under första året gjordes mängder av spel-ningar både på hemön Gotland och Sverige i övrigt, där även ett antal TV-framträdanden ingick. Bland annat i programmet "nygammalt" med Bosse Larsson där även ABBA medverkade.

 

Repertoaren har under åren ändrats och består sedan lång tid tillbaka av mer traditionell dragspelsmusik och folkmusik, även om det då och då kan "svänga till" lite extra. Ett motto för klubben är att i möjligaste mån alltjämt upprätthålla en arrangerad repertoar.

 

Klubben gör mellan 30 och 40 framträdanden årligen, främst tillsammans med Visby Folkdansgille och Got-lands distrikt av folkdansringen, men hinner inräknat även med ett 10-tal egna spelningar.

 

Samarbetet med VFG och Gotländska Folkdansringen har tagit med klubben på en mångfald dans- och musikresor, inte bara inrikes utan runtom i främst Europa. Mer om detta under fliken "Resor".

 

Vi deltar också gärna i sedvanliga spelmansträffar och stämmor såväl på hemmaplan, som då och då i lan-det i övrigt.

 

Från att i början bestå av 24 aktiva medlemmar består klubben nu av 9 musikanter. Det är 5 dragspel, 1 fiol, 2 gitarrer och 1 kontrabas. Ibland även 1 tvärflöjt. Detta inalles ett par sångare på svenska och gutamål.

 

Vi riktar ödmjukt ett stort varmt tack till alla, som på olika sätt stöttar oss i vår verksamhet bl. a. ge-nom penninggåvor i samband med t. ex. begrav-ningar, där vi spelar i kyrkor och vid minnesstunder etc. eller i övrigt besöker våra event. Inte minst publiktillströmningen då vi under de närmast gångna åren arrangerat "Årets Dragspelsgala" här på Gotland.

Märk att nämnda evenemang fr o m 2018 är nedlagd.

   gutebalgarna.se © 2011 • Privacy Policy • Terms of Use